Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya gator knyter an till idrottens historia

16 december 2020 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö, Folkungavallen
Spelargången, Tränaregatan och Badmästaregatan är några av de nya gatunamn i Folkungavallen. För namnberedningen i Linköpings kommun har det varit viktigt att hitta en koppling till den historiska idrottsplatsen.

Här är de nya gatunamnen.

Hösten 2018 klubbades vad gatorna i det nya bostadskvarteret Folkungavallen ska heta. Victoria Kurtsson, ordförande för kommunens namnberedning, berättar att man ville koppla ihop gatorna till det historiska idrottsliv som funnits på platsen.

– Vi hade funderat mycket på vad gatorna skulle namnsättas till. Eftersom Folkungavallen är en speciell plats för många Linköpingsbor kände vi att det var extra viktigt att koppla ihop platsen med just idrottshistorien.

Namnberedningen kontaktade den lokala föreningen Idrottshistoriska sällskapet för att få tips.

– Vi undersökte möjligheterna att namnsätta gatorna efter olika idrottsprofiler, men det är alltid lite svårare att göra det eftersom man behöver ta hänsyn till om personen i fråga lever eller inte, personens rykte (alltså inte bara, som i det här fallet, idrottsprestation) och jämställdhetsperspektivet, säger Victoria Kurtsson.

Historisk koppling till idrotten

Flera av de befintliga gatorna runt Folkungavallen är namnsatta efter olika yrken. Därför valde namnberedningen att gå på samma linje fast ur ett idrottsperspektiv. “Badmästaregatan” och “Tränaregatan” är två exempel.

– Sedan valde vi namnet “Spelargången” för att den gata kommer att vara en naturlig passage för in- och utträde från bostadsområdet, precis på samma sätt som det är på en idrottsarena. Och “Folkungaplan” tyckte vi var ett viktigt namn att bevara.

Så får nya gator namn

Men hur går det egentligen till rent praktiskt när nya gator och områden får sina namn?

Namnberedningen i Linköpings kommun ses ungefär varannan månad. I gruppen ingår representanter från Plankontoret, kommunlantmäteriet och politiker från bygg- och miljönämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi utgår från nya detaljplaner. Det handlar inte bara om att namnge gator utan även nya bostadsområden och grönområden. Vi börjar alltid med att kolla på gamla kartor och försöka få oss en historisk bild av platsen. Många gånger tar vi även hjälp av hembygdsföreningar.

När gruppen enats om ett förslag presenteras detta för bygg- och miljönämnden som i sin tur tar beslut.

Händer det att ni i namnberedningen inte kommer överens?

– Vi är en kreativ grupp och självklart har vi olika åsikter, men i slutändan kommer vi alltid överens. När det gällde Folkungavallen så var vi helt enade om de namnförslag som vi la fram. Vi kände alla att vi hade lyckats bevara platsens historia på ett bra sätt, säger Victoria Kurtsson.

Text: Emmilie Engström