Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya rekommendationer för minskad smittspridning

19 november 2020 | Covid-19
Linköpings kommun har nu upprättat nya rutiner och rekommendationer som gäller för att minska risken för smittspridning till vård- och omsorgstagare. Det handlar om att använda visir och munskydd som extra försiktighetsåtgärd vid ansiktsnära vård.

Att minska smittspridningen är avgörande för att klara av den pågående pandemin. Generellt gäller att basala hygienrutiner är det allra viktigaste för att minska smittspridningen. Genom att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdom får man den största effekten.  

Linköpings kommun följer sedan pandemins utbrott Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den nionde november 2020 publicerade Folkhälsomyndigheten nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid -19 inom bland annat kommunal vård och omsorg. Det gäller det som kallas “source control”, alltså användande av munskydd och visir som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för att smitta vård- och omsorgstagare. Dessutom har Region Östergötland tagit beslut om att införa munskydd eller visir som försiktighetsåtgärd för att minska risken att överföra smitta från personal till patient vid ansiktsnära vård.

Rutin och rekommendation

Nu har social- och omsorgsförvaltningen fattat beslut om rutin och rekommendation till utförare av kommunal vård och omsorg för att minska risken för att smitta vård- och omsorgstagare med utgångspunkt från detta. Rutinen och rekommendationen rör all ansiktsnära vård inom kommunal vård och omsorg för särskilt boende, ordinärt boende och dagverksamhet för äldre samt för personer i riskgrupp.Detta för att skydda vård- och omsorgstagare.  

– Det viktigaste för oss är att våra brukare känner sig trygga och i goda händer. Att använda munskydd eller visir i ansiktsnära vård är en förebyggande åtgärd för att minska risken att överföra smitta till brukaren. Därför anpassar vi oss nu efter de rekommendationer som regionen har infört för egen räkning och som Folkhälsomyndigheten även förespråkar, säger Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör i Linköpings kommun.  

Avråder från besök 

Grunden är fortfarande att vård- och omsorgspersonal ska följa de basala hygienrutinerna och inte komma till jobbet med symptom, munskydd eller visir är en skyddsåtgärd utöver detta. En annan åtgärd för att skydda både personal och vård- och omsorgstagare är att Linköpings kommun avråder från besök på äldreboende om det inte finns synnerliga skäl besök. Det är med anledning av de särskilda allmänna råden i Östergötland, som exempelvis innebär att man ska undvika att umgås med andra personer än de du bor med.   

– Vi avråder från besök för att skydda de boende samt den personal som har till uppgift att ge de äldre omsorg, säger Linda Ljungqvist  social- och omsorgsdirektör.