Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya skyltar varnar för kor

29 maj 2020 | Uppleva & göra
Betande kor i Tinnerös naturreservat har störts av människor och hundar. Därför har Linköpings kommun satt upp varningsskyltar. Den som går in i en hage bör se upp.
Varningsskyltar har satts upp i Tinnerö naturreservat.

Korna skyddar sina kalvar om de känner sig hotade. Därför har kommunen satt upp varningsskyltar. Foto: Per Olsson

Hundar ska helst inte med in i hagen, men om man har hund ska den hållas kopplad.
Efter ett par incidenter där besökare i Tinnerö gått mellan ko och kalv har kommunen beslutat att sätta upp skyltar.

Kommunal mark

Marken ägs av kommunen som också är ansvarig för naturreservatet. Betesmarken arrenderas av en privat djurhållare. I Tinnerö finns ungefär 200 kor med kalvar och 300 tackor med lamm.

Ko med kalv kan upplevas som aggressiv.


Naturreservatet är också ett populärt utflyktsmål för Linköpingsbor. Även om korna på betet är vana vid människor så kan särskilt ko med kalv upplevas som aggressiv.
Vid åtminstone ett tillfälle har en besökare i naturreservatet blivit stångad av en ko.
– Man måste ha stor respekt för djuren och hålla avstånd till dem, säger Elisabeth Lundqvist, avdelningschef för Park och natur vid Linköpings kommun.

Koppla hunden


Alla besökare uppmanas att vara uppmärksamma när de går in i en beteshage. Detta gäller särskilt den som har hund, om hunden är med måste den hållas kopplad. Det råd som ges till den hundägare som trots försiktighet råkar illa ut lyder: Om du hamnar i en trängd situation som upplevs som farlig; släpp hunden lös och ta dig ut ur hagen för att därefter kalla in hunden.

Text: Per Olsson

 

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: