Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya tag för kommunens krisledning

12 augusti 2020 | Coronaviruset covid-19
Inför skolstarten höjer Linköpings kommun sin vaksamhet. Det gäller att snabbt kunna agera om en skola eller arbetsplats skulle drabbas av ett lokalt utbrott – det som Folkhälsomyndigheten brukar kalla för klustersmitta.

Kommundirektör Paul Håkansson

Linköpings kommuns centrala krisledning har varit aktiverad sedan 2 mars när de första fallen av covid-19 dök upp. Under sommaren verkar smittan ha vilat men nu väntar en skolstart som inger viss oro.

– I och med att skolan kommer igång kan man säga att vi går in i en riskperiod, men om det är fortsatt lugnt efter skolstart så går vi in ett annat läge, säger kommundirektör Paul Håkansson.

September

Om allt går vägen och smittspridningen hålls på en låg nivå ska kommunens krisledning förändras i början av september. Det beslutet fattade Paul Håkansson under tisdagen.

Beslutet är fattat mot bakgrund av att Linköpings kommun haft konstant höjd beredskap under sex månader. Det innebär att alla inblandade nu är väl förberedda på vad krisledning innebär.

Den dag som Paul Håkansson fattar beslut om att central krisledning ska upphöra så kommer han samtidigt att besluta om att beredskapen ska kunna höjas med mindre än ett dygns varsel.

Det är alltså för tidigt att slappna av. När ett beslut om höjd beredskap fattas ska den vara i funktion närmast påföljande vardag klockan 14.

– Om skolstarten går bra kommer den centrala krisledningen att stängas. Det kan göras eftersom vi är väl förberedda. Vi har till exempel rejäla förråd med godkänd utrustning och vi klarar därför en andra våg, säger Paul Håkansson.

Klustersmitta

Ingen vet exakt hur hösten blir, men kommunen har en beredskap för att klara en kraftig lokal klustersmitta. Om detta inträffar finns beredskap för att skydda dem som bor och lever inom den kommunala omsorgen.

Ovissheten gör att fortsatt försiktighet måste råda, Linköpings kommun har exempelvis fortfarande vissa anställda i arbete på distans.

I kommunens krisledningsorganisation finns fem nivåer. Nivå tre används när krisen berör hela samhället så att det krävs en central styrning.

Den första nivån i en krisorganisation används vid händelser som den drabbade förvaltningen klarar på egen hand. Nivå nummer två används när krisen i huvudsak kan klaras av den drabbade förvaltningen men där det också behövs stöd utifrån.

De två högsta nivåerna, fyra och fem, är till för extraordinära händelser och höjd beredskap där krisledning styrs av krisledningsnämnd respektive kommunstyrelse.

Text: Per Olsson