Två förvaltningar blir en

20 december 2018 | Kommun & politik, Omsorg & hjälp
Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen kommer att gå samman till Social- och omsorgsförvaltningen vid årsskiftet. Förändringen ska bidra till mer samarbete, högre effektivitet och bättre service mot Linköpingsborna.
Framsidan på stadshuset i Linköping.

Från och med 1 januari 2019 slås Socialförvaltningen och Omsorg- och äldreförvaltningen ihop till en enda. Förhoppningen med den nya förvaltningen är att få en mer sammanhållen organisation som stödjer den nya politiska organisationen som också börjar gälla från 1 januari 2019.

Linda Ljungqvist är den nya förvaltningsdirektören för Social-och omsorgsförvaltningen. Hon är idag direktör för Omsorgs- och äldreförvaltningen och har tidigare varit bland annat socialchef i Åtvidabergs kommun.

- Jag vet att vi har många modiga och kompetenta medarbetare så jag känner mig lugn inför sammanslagningen. Vi kommer att påbörja en kulturanalys som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att skapa en ny organisation och effektivare arbetsprocesser, säger Linda Ljungqvist

De flesta medarbetarna på Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen kommer inledningsvis inte att märka av några större förändringar. Linköpings kommun ska fortsätta att leverera alla välfärdstjänster som vi gör idag. Däremot är förhoppningen är att den nya Social-och omsorgsförvaltningen ska göra det enklare att arbeta i samma processer och mot gemensamma mål. Den nya organisationen ska leda till bättre samverkan mellan medarbetare.

- Vi står inför en framtid där vi med samma arbetskraft ska möta fler medborgare som har behov av stöd och hjälp. För att klara den utmaningen måste vi tillsammans hitta nya arbetssätt och vägar för att möta dessa behov. Jag vill att vi använder vår kompetens på rätt sätt. Det kan exempelvis handla om att med stöd av teknik frigöra tid för det enskilda mötet, där gör vi mest nytta för våra medborgare som är i behov av stöd, säger Linda Ljungqvist