Hoppa till huvudinnehåll

Nysatsning på Fenomenmagasinet

2 mars 2023 | Kommun & politik, Uppleva & göra, Förskola & utbildning
Fenomenmagasinet får nybyggda lokaler på Valla gård, som är en del av Gamla Linköping. Det är förslaget som läggs fram vid Kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars. "Det här innebär att vi gör en nysatsning på Fenomenmagasinet, samtidigt som vi förstärker Gamla Linköping", säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.
Visionsbild över Fenomenmagasinet. Rött hus i gammal stil.

Visionsbild över hur Fenomenmagasinet skulle kunna se ut. Illustration: Fredriksson arkitektkontor/Kulturfastigheter

Sedan det beslutades att Fenomenmagasinet skulle flytta från sina tidigare lokaler i Gamla
Linköping har ett antal olika förslag funnits på ny placering. Lejonfastigheter har tillsammans
med Fenomenmagasinets ledning tittat på flera alternativ.
Nu finns ett färdigt förslag, som innebär att Fenomenmagasinet får helt nybyggda lokaler på
Valla gård. Platsen ligger nära Vallaskogen, Linköpings universitet och Gamla Linköping,
med entré mot Vallaskogen.

– Barnperspektivet ligger mig extra varmt om hjärtat. Jag hoppas att fler unga från olika
stadsdelar och bakgrunder ska få möjlighet att lära sig mer genom Fenomenmagasinet och
kanske bli framtidens ingenjörer, säger Kristina Edlund.

Kartbilden visar var fastigheten Valla 1:2 ligger, och förslaget om att uppföra byggnad. Foto: Kulturfastigheter

Lejonfastigheter bygger nytt

Tomten där huset är tänkt att ligga är en del av fastigheten Valla 1:2 och ägs idag av
Kulturfastigheter i Linköping, som är ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden. Förslaget
innebär att Lejonfastigheter köper en del av fastigheten och bygger ett hus, som är helt
anpassat till Fenomenmagasinets nuvarande och framtida behov. Huset får sin entré mot
Vallaskogen och Gamla Linköping, och kommer att ligga mellan Mjellerumsgården och
Vallabackarna.

– Det är värdefullt att öppna dörren till naturvetenskap och teknik för fler unga. Jag hoppas
också att Fenomenmagasinets nya läge vid Gamla Linköping ska locka fler besökare till
området och gynna företagen som finns där, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens
förste vice ordförande.

Visionsbild över Fenomenmagasinet. Illustration: Fredriksson arkitektkontor/Kulturfastigheter

Planerar öppna 2025

Enligt den preliminära tidplanen kan Fenomenmagasinet öppna sin verksamhet i nya lokaler
under andra halvan av 2025.
Fenomenmagasinets verksamhet inriktar sig på naturvetenskap och teknik där den primära
målgruppen är barn, unga samt lärarkåren i Östergötland. Som besökare kan man bland
annat ta del av en experimentverkstad.

Visionsbild över Fenomenmagasinet och hur en eventuell uteservering kan se ut. Illustration: Fredriksson arkitektkontor/Kulturfastigheter

Fortsätter med verksamheten

Fenomenmagasinet fortsätter att bedriva sin verksamhet i väntan på att de nya lokalerna ska
bli klara. Det innebär exempelvis att all skolverksamhet genomförs, att öppen verksamhet
genomförs på andra platser och i annan omfattning, och att man hyr andra lokaler för
exempelvis djurhållning, lager och verkstad.

– Vi ser en stor efterfrågan på vår verksamhet, och använder tiden för att utveckla
verksamheten och förbereda för en nystart när vi är på plats i nya lokaler. Vi ser verkligen
fram emot att få starta om i nya lokaler anpassade för vår verksamhet, säger Åsa Mistrén
Kämpe, chef för Fenomenmagasinet.

Det är i nuläget tre parter som står för verksamheten, Linköpings kommun, Region
Östergötland samt Linköpings universitet. Tekniska verken tillkommer som en fjärde part från
2025 för att möjliggöra verksamhetens fortsatta utveckling.

Beslut i kommunstyrelsen

För att förslaget ska bli verklighet krävs ett antal beslut i olika instanser. Det första beslutet
handlar om att Kommunstyrelsen godkänner förslaget på ny placering, ger
kommundirektören i uppdrag att bredda den framtida finansieringen av Fenomenmagasinet,
samt godkänner att Fenomenmagasinet använder tidigare avsatta medel för hyreshöjningen
för att täcka kostnader och uteblivna intäkter innan det nya huset kan tas i bruk.

Senast ändrad den 2 mars 2023

Senaste nytt

Bassängerna är testade - 23 dagar kvar till öppning Det hände på fullmäktige i mars Snöovädret påverkar sophämtningen Linköping på besök i systerorten Palo Alto Förslaget om nedläggning av förskolor och skolor blir verklighet Reservrutiner påkopplade när trygghetslarm slutade fungera Nya åtgärder ska motverka segregation Inför beslutet om skollokaler - så går nämndmötet till Kom och se eldshow på Earth hour Dags att sopa upp gruset