Hoppa till huvudinnehåll

Nytt arbetssätt leder till jobb för nyanlända

5 maj 2023 | Kommun & politik, Arbete
Under en period av två och ett halvt år har Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen drivit projektet Korta etableringen. Nu är projektet avslutat, men flera lärdomar tas med i det fortsatta dagliga arbetet med integration i Linköping.

Marie Asmarson, projektledare för Korta etableringen, på Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, är nöjd med projektets resultat. Foto: Sofie Berlin

Syftet med projektet Korta etableringen har varit att utveckla ett nytt arbetssätt för nyanlända mellan 20-64 år, som har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig. Projektdeltagarna har erbjudits förstärkta, tidiga insatser för snabbare integration.

– Projektet utvecklade ett arbetssätt som gick ut på att etablera tidig kontakt med deltagarna, till och med innan de flyttade till Linköping. Detta för att göra det tydligare för individen vad som var planerat, informera om vad som skulle hända under den första dagen då de anlände, vilka som skulle möta upp och var det mötet skulle ske. Vid denna första kontakt fick individerna även information om projektet och vilket stöd de kunde förvänta sig, säger Marie Asmarson, projektledare Korta etableringen, Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Erbjöd stöttning 

Inom projektet kartlades hela de deltagande individernas livssituation och erbjöd stöttning där behovet var som störst. 

– Var det till exempel en familj som kom, så hjälpte projektet till genom att snabbt se till att de praktiska sakerna kring barnens skolgång kom igång. Rätt resurser och kompetenser kopplades på i rätt tid, samtidigt som man jobbade med att kartlägga individerna både utifrån tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet men också utifrån hälsa, säger Marie Asmarson.

Totalt deltog 37 personer i Korta etableringen.

Arbete och studier

När projektet avslutades hade 50 procent av deltagarna kommit ut i arbete, främst i det privata näringslivet, eller i studier. 

– Anställningsformerna har varit anställningsstöd som introduktionsjobb och nystartsjobb men även reguljära anställningar. Vi har även personer som har påbörjat vidareutbildning inom vård, skola och IT, säger Marie Asmarson.

Projektet Korta etableringen har uppnått goda resultat och effekter som Linköpings kommun kan bygga vidare på. Korta etableringen har genomförts med delvis finansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och arbetsmarknadsnämnden.

Nu har kommunen testat ett nytt arbetssätt och vi har fått det bekräftat att vi kan uppnå goda resultat genom ett arbetssätt med fokus på tilltro till individens förmåga och potential, avslutar Marie Asmarson. 

Text: Sofie Berlin

Senast ändrad den 4 maj 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena