Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nytt beslut om gymnasiet

27 januari 2021 | Förskola & utbildning, Covid-19
Onsdagen 27 januari fattade bildningsnämndens ordförande, Åsa Wennergren (L) beslut om hur undervisningen ska fungera i de kommunala gymnasieskolorna under våren.

Undervisningen i de kommunala gymnasieskolorna ska fram till 1 april 2021 bedrivas som delvis fjärr- och distansundervisning. Det betyder att eleverna ska turas om att studera hemma respektive att vara i skolan. Målet med detta är att undvika trängsel i skolorna.

Närundervisning

Åsa Wennergrens beslut innehåller också en anvisning om att eleverna under februari och mars successivt ska återgå till det som kallas närundervisning – alltså enbart undervisning i skolan. Den här gradvisa återgången ska dock ske med försiktighet.

– Beslutet innebär att vi nu påbörjar en successiv återgång till närundervisning för eleverna i Linköpings kommunala gymnasieskolor. Skolförlagd undervisning är alltid att föredra, men i nuvarande situation är det viktigt att återgången sker successivt och på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt så att både elever och lärare får en trygg och säker arbetsmiljö, säger Åsa Wennergren.

Det här beslutet om fjärr- och distansundervisning gäller inte gymnasiesärskola och RH-klasser.

Ny rekommendation

Bakgrunden till Åsa Wennergrens beslut är att Folkhälsomyndigheten justerat sin rekommendation om gymnasieskolan, det gjordes 21 januari. Då blev rekommendationen att alla skolor i Sverige bör använda en kombination av undervisning på distans och undervisning i skolan. Folkhälsomyndigheten angav då att andelen fjärr- eller distansundervisning bör ligga mellan 20 och 80 procent.

– Att bedriva undervisning via fjärr eller distans i stor skala och över lång tid är en ingripande åtgärd i den här generationens skolgång. Det har krävts men det är angeläget att det inte pågår i större utsträckning än nödvändigt. Skolan är avgörande för många ungdomars framtid, sade utbildningsminister Anna Ekström i samband med justeringen.