Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nytt beslut sätter fokus på naturens nytta

25 juni 2020 | Kommun & politik, Stadsplanering & trafik, Näringsliv, Bygga, bo & miljö
Den som bygger exempelvis ett nytt bostadsområde måste ta hänsyn till naturen, så har det varit länge. Nu har Linköpings kommun fattat beslut om att vidga synsättet på naturens nytta och antagit riktlinjer för det som kallas ekosystemtjänster.
Kommunekolog Madeleine Askelöf.

Kommunekolog Madeleine Askelöf vid ett exempel på en ekosystemtjänst, ett skuggande träd i stadsmiljö. Foto: Zackarias Askelöf

Ordet ekosystemtjänster används för att visa vad naturen ger till människan, alltså vilka tjänster som människan får av naturen. Ett exempel på ekosystemtjänst är insektspollinering, där 90 procent av de c-vitaminer som människan äter kommer från grödor som är beroende av humlor och bin.

Den som exempelvis vill bygga ett nytt bostadsområde kommer att påverkas av dessa nya riktlinjer. De kommer också att påverka hur kommunen förvaltar sin egen mark.
I begreppet ekosystemtjänster finns inte bara humlor och bin utan också sådant som mer direkt påverkar den enskilda människan, exempelvis skuggande träd och tillgång till natur för rekreation.

Värmebölja

Madeleine Askelöf är kommunekolog och den som jobbat med att ta fram riktlinjerna för ekosystemtjänster.
– Det här beslutet är viktigt för det kommer att leda till att vi lyfter fram fler aspekter i vår planering och förvaltning. Ett exempel är värmekartering som kommunen gör just nu, alltså att titta på var i staden det blir som varmast vid en värmebölja. Inte helt oväntat uppstår de riktigt varma områdena där det inte finns några träd, säger hon.

– Det här begreppet, ekosystemtjänster, är ganska nytt. Det påverkar väldigt mycket i vårt samhällsbyggande och därför är det viktigt att förtydliga hur vi ska jobba. Det här beslutet är ett steg på vägen, säger Madeleine Askelöf.

Nationell angelägenhet

Den här typen av riktlinjer som samhällsbyggnadsnämnden nu beslutat om är något som det finns både nationella och internationella överenskommelser om. Så småningom måste samtliga kommuner ta hänsyn till detta.

Ekosystemtjänster är ett begrepp som innehåller fyra delar. Naturvårdsverket har delat upp det enligt följande:

  • Försörjande: exempelvis spannmål, dricksvatten, trävirke, bioenergi.
  • Reglerande: exempelvis rening av luft, pollinering, klimatreglering.
  • Kulturella: exempelvis friluftsliv, naturarv, turism.
  • Stödjande: exempelvis fotosyntesen, bildande av bördig jord.

De riktlinjer som nu antagits ska förtydliga vad begreppet ekosystemtjänster betyder när kommunen arbetar fram nya detaljplaner och översiktsplaner, och även vad det innebär för skötsel och förvaltning av marken i kommunen.

 I beslutet står också att dessa riktlinjer bör förnyas en gång varje mandatperiod.