Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nytt läge i pandemin

15 mars 2021 | Omsorg & hjälp, Covid-19
Smittspridningen har minskat drastiskt tack vare vaccineringen. Det leder i sin tur till att det åter är möjligt att besöka äldreboenden på ett smittsäkert sätt, samt att krisledningsarbetet för kommunen går in i en ny fas.
Hålla handen

Nu kan man besöka sina anhöriga på äldreboenden igen. Bild: Mostphotos.

För första gången sedan oktober finns inga smittade på kommunens särskilda boenden för äldre. Totalt finns det tre bekräftade fall av covid-19 inom kommunens omsorgsverksamheter. 

– Det är mycket glädjande att smittspridningen har minskat så kraftigt sedan årsskiftet. Det är ett tydligt tecken på att vaccineringen mot covid-19 fungerar. Det här gör det också möjligt för oss att ta emot besök på våra boenden på ett smittsäkert sätt, säger social- och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist.

Besök tillåtet

De som är vaccinerade mot covid-19 kan ta emot besök i sin egen lägenhet eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder. Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla boende, besökare och personal fortsätta agera för att skydda andra boende och personal som inte är vaccinerade. 

– Håll avstånd, tvätta händerna noga, använd munskydd om du vistas i gemensamma lokaler och stanna hemma om du är sjuk. Fråga också gärna personalen vilka rutiner som gäller för boendet eftersom besöksrutinerna kan förändras vid till exempel ett lokalt utbrott av covid-19, säger Linda Ljungqvist.

Nytt inriktningsbeslut

I och med att smittspridningen minskar förändras också förutsättningarna för kommunens krisledningsarbete. 

– Vi skiftar nu fokus från att skydda våra brukare inom vård och omsorg till att säkerställa våra personalresurser för att klara av lagstadgade och samhällsviktiga verksamheter. Målet är att avveckla kommunens krisledning efter påsk. Samtidigt är det viktigt att påpeka att smittläget i samhället kvarstår och det är viktigt att restriktioner efterlevs så att vi tillsammans kan begränsa och minska smittspridningen, säger kommundirektör Paul Håkansson.