Nytt samarbete ska hjälpa våldsutsatta kvinnor

27 juni 2019 | Omsorg & hjälp
Linköpings kommun har inlett ett nytt långsiktigt samverkansavtal, ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap, med Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata i Linköping. Syftet är att säkerställa en stabil och långsiktig verksamhet dit hjälpsökande kvinnor kan söka skydd och få stöd.

Från vänster Annika Krutzén (M) och Katarina Strömfelt Foto: Sofie Berlin

Kommunen och Kvinnojouren ser en oroande samhällsutveckling beträffande det ökade antalet hjälpsökande våldsutsatta individer, nationellt såväl som lokalt. Linköpings kommun och Kvinnojouren har som mål att genom ett förebyggande arbete verka för att minska antalet våldsutsatta, erbjuda våldsutsatta kvinnor och deras barn ett lättillgängligt omhändertagande samt att ta fram och utveckla insatser för målgruppen.

– Ingen människa ska behöva leva i skräcken över att riskera att utsättas för våld, det är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi behöver alla hjälpas åt att bryta detta stora samhällsproblem och därför är jag så glad över att vi nu kan inleda ett långsiktigt samarbete med Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd med ansvar för social- och omsorg.

Kvinnojouren har genom sina medlemmar och de ideellt arbetande en unik möjlighet att ge lättillgängligt och flexibelt stöd till utsatta kvinnor, tjejer och barn. Tjejjouren Beata finns där för alla som definierar sig som tjej och behöver stöttning oavsett vad de bär på. Jouren utgör därmed ett värdefullt komplement och mervärde till det arbete som Linköpings kommun kan erbjuda sina medborgare.

– Vi är väldigt glada över att få ett långsiktigt samarbete med kommunen. Det finns så många kvinnor, tjejer och barn som på olika sätt lever i utsatthet, vi behöver finnas där för dem och göra deras röst hörd. Möjligheterna att göra det blir fler genom ett långsiktigt arbete tillsammans, säger Katarina Strömfelt verksamhetssamordnare Kvinnojouren Ellinor/Tjejjouren Beata.

Avtalet gäller under fem år, från och med 2020-01-01 till och med 2024-12-31, med möjlighet till förlängning ytterligare fem år. Avtalets ekonomiska omfattning är 3 937 500 kronor per år och finansieras av Social- och omsorgsnämnden med 1 345 500 kronor per år (2019 års prisläge), Kvinnojouren finansierar med 2 592 000 kronor per år.