Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nytt stadskvarter och skydd för Delfinpalatset

24 mars 2021 | Stadsplanering & trafik
Bostäder, handel och kontor eller ett hotell. Det är förslagen för den byggnad som ligger i korsningen Nygatan - Klostergatan, strax ovanför Trädgårdstorget och Delfinpalatset.

Delfinplatset vid Trädgårdstorget

Den 24 mars startar samrådet för kvarteret Delfinen 2 som ligger mitt i centrala Linköping. Delfinen 2 omfattar både byggnaden i korsningen Nygatan - Klostergatan och själva Delfinpalatset vid Trädgårdstorget.

För byggnaden i korsningen Nygatan - Klostergatan föreslår kommunen två tillbyggnader på vardera tre våningar.
– Fastigheten ligger väldigt centralt. Vi ser att det är möjligt att utveckla stadskvarteret med både bostäder och verksamheter som är vanliga att se i ett centrum exempelvis butiker, kontor eller ett hotell, säger ansvarig planarkitekt Malin Eriksson på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

 


Skiss som visar Delfinpalatset i förgrunden.
Byggnaden bakom föreslås föreslås få två
tillbyggnader på vardera tre våningar.


Skiss som visar byggnaden som föreslås få
två tillbyggnader - sedd från Klostergatan.
Skissen visar ett exempel på byggnadens utformning.

Ska skydda Delfinpalatset

Förslaget till ny detaljplan innefattar också själva Delfinpalatset vid Trädgårdstorget som är en av Linköpings mest representativa och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Byggnaden ritades av Axel V Brunskog och uppfördes i nyklassicistisk stil 1927. I dag finns 18 lägenheter i byggnaden och handel i bottenvåningen.

– Vi föreslår att det ska vara möjligt att inreda vinden, vilket ger ytterligare fem lägenheter. Vi tänker oss också att det ska vara möjligt att med annan verksamhet i bottenvåningen än handel, som till exempel en restaurang eller en konsthall, fortsätter Malin.

I förslaget till detaljplan finns också skydds- och varsamhetsbestämmelser i syfte att skydda byggnaden. Bland annat införs ett rivningsförbud och ett förvanskningsförbud vilket innebär att exteriöra detaljer inte får ändras.

Baseras på arkitekttävling

För att få fram ett förslag på utformning av kvarteret genomfördes 2016 en arkitekttävling.
Det vinnande förslaget togs fram av arkitektkontoret Jägnefält Milton och ligger till grund för
den nya förslaget på detaljplan. Delfinen 2 ägs av Ågruppen Fastigheter AB.

Välkommen med synpunkter

Samrådet för Delfinen 2 pågår 24 mars - 5 maj och allmänheten är välkommen att lämna
synpunkter.
De övergripande målen med förändringen är att:

  • bidra till en attraktiv innerstad genom att möjliggöra för fler funktioner på platsen
  • ytterligare stärka Nygatans funktion samt att bidra till att skapa mer aktivitet för aktuell del av Klostergatan
  • värna den befintliga bebyggelsen och platsens kulturmiljö samt möjliggöra att Delfinpalatset på sikt kan återställas likt dess ursprungliga utseende.

Byggnation kan komma igång tidigast tredje kvartalet 2022.

Text: Anna Frejd

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: