Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Krossade olivkärnor i konstgräsmattan

3 juni 2021 | Uppleva & göra
Ljungsbros nya konstgräsplan ska fyllas med krossade olivkärnor. Det är bara ett av flera olika material som finns i kommunens konstgräsplaner. "Konstgräsplaner kan utnyttjas fler timmar under året jämfört med naturgräs", säger idrottsutvecklingschef Andreas Hagström.
Martin Arvehed och Andreas Hagström viker upp paddningen på konstgräsmattan i Skäggetorp med de halvsitter

Konstgräsplaner är uppbyggda av flera lager, visar Martin Averhed och Andreas Hagström.

Mikroplaster kan spridas i naturen och användningen ska därför begränsas. För fotboll anläggs ofta konstgräsplaner och dessa kan vara en källa till spridning av mikroplaster.

- Men det är inte själva “gräsmattan” som är problemet, för det materialet sitter fast. Det är fyllnadsmaterialet i gräsmattan som kan orsaka problem, säger Martin Averhed, sakkunnig i idrottsutveckling.

Krossade olivkärnor

När Ljungsbro nu ska få en ny fotbollsplan med konstgräs så har Linköpings kommun valt att använda ett nytt material, nämligen krossade olivkärnor. Olivkärnor är ett av flera organiska material som har testats på gräsplaner runt om i landet. Exempelvis har kokos och en blandning av kokos och kork också använts.

- Det är hårdare att spela på vissa typer av konstgräsplaner än på naturgräs, säger idrottsutvecklingschef Andreas Hagström.

Det som gör att man anlägger konstgräsplaner är flera. Konstgräs måste visserligen bytas ut efter en tid, men det går att spela på fler timmar per år om man jämför med naturgräs.
- Man måste också ta med aspekten social hållbarhet. Det handlar om våra barns möjlighet att aktivera sig. Konstgräs tillåter aktivitet året om, säger Andreas.

I Skäggetorps konstgräsplan består fyllningen av sand med två procent plast över. 

Sex konstgräsplaner

I Linköpings finns det sex kommunägda och tre föreningsdrivna konstgräsplaner.
Kommunens konstgräsplaner finns i Skäggetorp, vid Anders Ljungstedts gymnasium, i Ekängen, Berga, Ryd och på Linköpings arena.

Skäggetorp är den senast anlagda konstgräsplanen.
Här är fyllnadsmaterialet sand och varje sandkorn har en tvåprocentig beläggning av plast. Materialet är därför inte helt biologiskt nedbrytbart.
- Men den plast som sprids fångas upp av filter i brunnar i anslutning till planen, berättar Martin Averhed.

I Ekängen är konstgräsplanen fri från fyllnadsmaterial och består endast av sand.

Det vanligaste är att fyllnadsmaterialet består av någon form av gummigranulat.
- Vi har granulatfällor i anslutning till alla konstgräsplaner med gummi som fyllnadsmaterial, säger Martin.

Flera lager

Konstgräset är uppbyggt av flera lager. Överst finns konstgräset. Sedan följer fyllnadsmaterial, sand, sviktpad, stenmjöl, dräneringslager och bärlager.

Europeiska kemikalieinspektionen har tagit fram ett förslag som går ut på att fyllnadsmaterial som sprider mikroplaster ska förbjudas. Konsekvenserna av ett sådant beslut ligger upp mot tio år framåt i tiden.
- Vi ligger före där och ska använda fyllnadsmaterial som inte sprider mikroplaster. Vid varje ny plan som anläggs är strategin att den ska anläggas med fyllnadsmaterial som är ekologiskt nedbrytbart, säger Andreas.

Text och foto: Eva-Karin Strand Wåtz