Om fyra veckor öppnar Kontakt Linköping

7 mars 2019 | Kommun & politik
Nu börjar nedräkningen till Kontakt Linköpings premiär. Den 4 april slår dörrarna upp till kommunens nya gemensamma center för medborgarservice.

Här är halva arbetslaget från Kontakt Linköping samlade på utbildning på Social- och omsorgsförvaltningen. Foto: Katarina Bergshem / Kontakt Linköping

Genom att samla alla kommunens kontaktytor mot Linköpingsborna på en och samma plats ska servicen bli bättre, handläggningstiderna ska förkortas och tillgängligheten ska ökas.

Framför allt kommer invånarna märka skillnad genom att det nu räcker att ta kontakt med en enhet och frågeställaren kommer få svar på en stor andel av sina frågor utan att behöva gå vidare. På mer än en tredjedel av frågorna kommer kunderna inte behöva bli kopplad till en handläggare utan kommer få svar direkt.

– Att starta ett kontaktcenter är ett projekt som pågår under lång tid, så mycket arbete ligger bakom oss, men också framför oss. Det absolut viktigaste är att ha kundens behov som i vårt fall är de som bor, verkar och besöker Linköping i fokus säger Martin Liabäck, verksamhetschef på Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping byggs upp av kommunens samtliga förvaltningar och bemannas av utbildad personal med bred kunskap inom kommunens verksamheter.

Placeringen av Kontakt Linköping blir i Stadsbiblioteket, detta kommer att vara huvudlokalen där flest besöksrum kommer att finnas. Lokalerna som har varit Medborgarkontor i Skäggetorp och Berga kommer att finnas kvar, men byter namn till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping nås via telefon på 013-20 60 00.

Text: Sofie Berlin