Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ombyggnad i Trädgårdsföreningen

19 november 2020 | Stadsplanering & trafik, Uppleva & göra
I vår börjar Linköpings kommun bygga om gång- och cykelvägarna i Trädgårdsföreningen. Syftet är att återskapa de historiska promenadstråken och att förstärka parkens olika karaktärer.

 

Idag består gångsystemet av en salig blandning av olika material utan medveten koppling till platsens karaktär. Trösklarna mellan de enskilda materialen innebär i vissa fall även snubbelrisker. Kommunen ska därför bygga om de vägar som har asfalt så att de istället får en beläggning av fint grus.

Stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson berättar att det till viss del innebär en återgång till hur parken såg ut från början.

– Vi går tillbaka till ursprunget, Trädgårdsföreningen blir mer av en promenadpark. Men den ska naturligtvis vara tillgänglig så att alla kan röra sig där. Gång- och cykelvägarna ska även få distinkta kanter. Med åren har vägarna blivit allt bredare när människorna har trampat bredvid så att gräset har försvunnit.Ombyggnaden ska råda bot på dagens blandning av material.Det blir även en tydligare indelning i primära och sekundära vägar, berättar Sophia Haas, landskapsarkitekt i Linköpings kommun.

– De sekundära vägarna ska vara smalare än de primära strukturerna i parken för att skapa en tydlig hierarki bland vägarna. På de smala stråken kan man ta det lite lugnare och njuta av parken. 

Projektledaren Marie Fredin berättar att ombyggnationen kommer ske i fyra etapper. Allt ska vara färdigt 2023.

– Vi börjar i vår med området närmast sjukhuset där det finns en asfalterad backe. Även belysning kommer ses över och förbättras i parken. I samband med att vi bygger om på Apotekaregatan så kommer entrén vid Drottninggatan få en likvärdig markbeläggning som entrén mot sjukhuset.