Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Området vid Stångån tar form

23 september 2021 | Stadsplanering & trafik
Mycket har hänt på platsen där den gamla brandstationen tidigare låg. Nya kontor och bostäder har växt fram, och upprustningen av Brunnspromenadens parkmiljö är till stora delar färdig. Innan projektet går i mål ska även gatumiljön i kvarteret Konsuln byggas klar.
Stångån och Kinda kanal vid Stångebrobron

Stångebrobron och nya byggnader i kvarteret Konsuln. Vid vattenkanten syns ett par av de nya bryggorna. Foto: Per Conning

Ombyggnaden och renoveringen av Brunnspromenaden längs Stångån och Kinda kanal har främst fokuserat på sträckan mellan Drottningbron och Stångebrobron. Området har fått nya bryggor, trappor och murar med sittplatser. Och under Stångebrobron finns nu en ny konsolbrygga som gör att gångare kan promenera säkrare längs vattenkanten. Även kajen har renoverats och under Drottningbron har det byggts en ramp för att öka tillgängligheten.
 
Samtidigt som mycket är nytt så har parkens historiska kvaliteter förstärkts och på olika sätt lyfts fram i platsens utformning.
 
- Vi har till exempel förstärkt trädraderna och även rätat upp de äldre stenpollarna inom parken, säger Linda Moström, landskapsarkitekt i Linköpings kommun.
 
De nya svepande murarna har i sin utformning inspirerats av de äldre kajernas stenskoningar.
 
- Det har varit en utmaning i projektet att hitta stensorter, skalor och strukturer som förstärker kopplingen till de historiska kajerna. Arbetet på den här platsen är en fin avvägning mellan att ta hänsyn till kulturhistorien och att utveckla nya värden för den moderna staden.


Ny parkmiljö. Foto: Göran Billeson

Nya murar. Foto: Göran Billeson

Trappor, sittplatser och brygga. Foto: Göran Billeson


Nu finns även ett nytt torg i Klövergatans förlängning. Torget är uppkallat efter Britta Holmström, som bland annat tog initiativet till Praghjälpen - dagens Individuell människohjälp.
 
På torget har Ulrika Sparre skapat konst till Britta Holmströms minne. Gestaltningen kallas “Du måste övervinna det onda med det goda” och utgörs bland annat av textcitat i metallen Humanium, som består av nedsmälta vapen. Det finns även Mandalamönster i torgytans stensättning. Konsten kommer att uppmärksammas på en stadsvernissage den 2 oktober.

Flera aktörer

Eftersom det också byggs kontor och bostäder i området sker allt arbete i samverkan mellan Linköpings kommun, byggaktörerna JM och Lundbergs, samt ledningsägarna Tekniska verken och Skanova. Kommunens projektledare Joacim Gustavsson säger att det egentligen inte är ett svårt projekt. Men det är komplext. 
 
- Det är mycket som ska synkas och det krävs en hel del samverkan. Men det har gått bra.
 
Det har dock funnits en del knivigheter att lösa och ta hänsyn till under arbetets gång, allt från ledningar och rötter i marken till sanering av en del förorenad mark. På grund av almsjukan har man även varit tvungen att ta ner träd.
 
- Det är tråkigt. Men vi ersätter träd i den mån den går, säger Joacim.

En del av området innan ombyggnaden. Foto: Annika Avén

Samma plats efter ombyggnaden, med nya murar, trappor, sittplatser och brygga i vattnet.
Foto: Per Conning 


Före ombyggnaden. Foto: Annika Avén

Efter ombyggnaden. Foto: Per Conning


Även om mycket är färdigt så kommer arbetet att fortsätta ett tag till. Just nu pågår till exempel gatuarbete vid Gamla Tanneforsgatans förlängning, mellan Scandic Linköping city och nybyggda Link Business center. Hela området planeras vara klart november 2022.
 
- För mig är alltid helheten det viktiga, att man får en känsla av att det hänger ihop. Jag tycker att det känns bra här, säger Joacim.
 
Landskapsarkitekten Linda Moströms förhoppning är att området blir en del av Linköpingsbornas gemensamma vardagsrum.
 
- Jag hoppas att många kommer att uppskatta sittplatserna i slänten, där man kan njuta av kvällssolen. Och på bryggorna vid vattnet kan man sitta med sin lunchlåda på våren och sommaren. Jag tror att det kommer att bli en fantastisk plats.


Sittplatser vid vattnet. Foto: Göran Billeson


Linda framhåller att området är en del av en större utveckling av stråket utmed Stångån och Kinda kanal.
 
- Vi jobbar med flera platser längs sträckan och även med stråket i sig på olika sätt. Det fina med stråket är att man har möjlighet att röra sig från eklandskapet och ut till Roxen. Vi har också arbetat med ett skyltprogram som ger information om olika platser utmed stråket.
 
Aktuell status för kajarbeten längs Stångån och Kinda kanal:


 

Text: Per Conning

Här kan du läsa mer om ombyggnaden och renoveringen vid gamla brandstationstomten:

Här kan du läsa om andra aktuella projekt i Linköping: