Utbildning ska möta behov av anläggningsförare

24 april 2019 | Arbete, Förskola & utbildning
Ostlänken ska byggas, mark till husbyggnation ska beredas och vägar anläggas. För att möta behovet av anläggningsförare startar Anders Ljungstedts gymnasium i höst en utbildning i samarbete med näringslivet.
En grävskopa

– Det är stort. Vi har aldrig lagt utbildning på entreprenad förut. Det här innebär att branschen går in med pengar och att vi får tillgång till bättre kompetens, säger Linda Tengel, rektor på Anders Ljungstedts gymnasium.

Det är ont om utbildade förare till anläggningsfordon. Anläggningsförare är de som kör arbetsfordon vid anläggning av gator, vägar och järnvägar. De gräver när rör ska läggas ner och när kablar ska upp eller ner i marken.

Dubblera dagens antal

– Det behövs 400 maskinförare bara under byggnationen av Ostlänken. Vi behöver mer än dubblera det antal som finns idag, säger Jonas Thorstenson, vd för ME skolan.

ME står för Maskinentreprenörerna. Det är en bransch- och arbetsgivareorganisation med 4000 företag som sysselsätter cirka 22 000 personer. Organisationen har bestämt sig för att hjälpa till med kompetensförsörjningen eftersom det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Det är Anders Ljungstedts gymnasium i samarbete med ME-skolan som ska utbilda de nya anläggningsförarna i Linköping.

Kvaliteten viktigast

Enligt Jonas har organisationen inga kommersiella intressen i detta. Där det finns andra utbildare samverkar ME-skolan med dessa.

– Viktigt för oss är att eleverna blir anställningsbara och då är kvaliteten det viktigaste. Kvalitet betyder att maskinerna har den senaste tekniken, att vi har upparbetade övningar teoretiskt och praktiskt, och att vi har goda relationer till arbetsplatserna.

ME-skolans utbildning finns på flera orter i landet. I Linköping startar den med 12 platser. Förhoppningen från maskinbranschen är att det ska bli fler.

300 elever utbildas och tar yrkesexamen i Sverige varje år men det dubbla behöver utbildas.

Utbildningen är på gymnasial nivå, men den finns också på vuxenutbildning på flera orter.

Text: Eva-Karin Strand Wåtz