Östeuropeiskt storbesök med tema digitalisering

14 augusti 2019 | Kommun & politik
Under dagen, den 14 augusti, gästas Linköpings kommun av 40 östeuropeiska tjänstepersoner. Dessa tjänstepersoner går en sommarkurs som Linköpings universitet anordnar med medel från Svenska institutet.

Kursen riktar sig till unga tjänstepersoner, under 36 år, som jobbar inom offentlig förvaltning, inom civilsamhället eller är förtroendevalda och har ett fokus på digitalisering och e-förvaltning.

– Kursen syftar till att utveckla kompetenser och adressera utmaningar kring långsiktigt hållbar e-förvaltning i ett digitalt samhälle genom ett interaktivt lärande med förankring i såväl teori som praktik, därför gör deltagarna ett par studiebesök och då bland annat i Linköpings kommun, säger kommunsekreterare Julia Larsson, som ansvarar för besöket.

Borgmästare Lars Vikinge inleder dagen och besökarna bjuds sedan på föreläsningar om hur Linköpings kommun fungerar och hur kommunens digitala resa hitintills har sett ut och hur den ser ut idag.

Sofie Berlin