P-huset Detektiven ska renoveras

26 augusti 2019 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Från och med måndagen den 26 augusti kommer det att förekomma vissa störningar och avstängningar i parkeringshuset Detektiven.

Huset kommer bland annat att få nya glaspartier. Illustration: White Arkitekter

Under hösten 2019 påbörjas en ombyggnation av parkeringshuset Detektiven på Drottninggatan. Syftet är att öka tryggheten kring byggnaden samtidigt som huset får ett estetiskt lyft och anpassas till omkringliggande bebyggelse.

Under arbetet kommer det att bli vissa störningar och avstängningar i huset men Detektiven kommer att hållas öppet för parkering under hela renoveringen. Delar av Drottninggatan och Repslagargatan kommer stängas av i perioder och där leds vägen om för gående och cyklister. Ombyggnationen beräknas vara klar januari 2020.

Ambitionen med renoveringen har varit att riva så lite som möjligt av den befintliga stommen och fasaden, allt för att se till att projektet är så hållbart som möjligt.

– Den arkitektoniska idén är att bevara, förädla och skapa en trygg närmiljö. Nya glaspartier gör byggnaden mer välkomnande och den transparens som skapas förstärker upplevelsen av stadsliv, säger Jan-Åke Jonsson, projektledare på kommunägda bolaget Sankt Kors Fastighets AB.

I samband med renoveringen undersöks möjligheterna att även erbjuda parkering för cyklar och elcyklar i Detektiven.

Trapphusen får också ett lyft med nya material samt belysning som förstärker den upplevda tryggheten. För att påverka tillgängligheten så lite som möjligt renoveras ett trapphus i taget med start i den stora entrén i korsningen Drottninggatan/Repslagargatan.