Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Pandemin inte över – smitta på kommunens boende igen

20 oktober 2020 | Omsorg & hjälp, Coronaviruset covid-19
Inom Linköpings kommuns vård- och omsorgsverksamhet har smittan kommit in igen. Det är två särskilda boenden som blivit drabbade och fem brukare är smittade med Covid-19.

"Det är verkligen viktigt att vi alla följer de riktlinjer och rutiner som varje boende satt upp", säger social- och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist.

– Det är viktigt att besökare tänker på att följa boendenas riktlinjer för besöken, att hålla avstånd och ha god handhygien, säger Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör.

Vidare säger Linda Ljungqvist att det nu är viktigt att vi alla tar ansvar när det nationella besöksförbudet är hävt på särskilda boende för äldre.

– Kommunen och verksamheterna har en god beredskap för att hantera en ökad smittspridning inom våra verksamheter. Vi har en beredskap och tillgång vad det gäller skyddsutrustning. Kommunen har även ett speciell boende som kan vid behov hantera covid-19 smittade brukare, så kallat kohortboende, säger Linda Ljungqvist. 

Smittspårning och besök

För att kunna ta emot besök på ett säkert sätt har äldreboendena ett ansvar att se över sina riktlinjer och rutiner, så att besöken kan ske på ett säkert sätt. Genom riskanalyser tar verksamheterna fram egna rutiner och riktlinjer, detta för att säkra besöken och förebygga smitta. Social- och omsorgsförvaltningen har en god dialog med smittskydd Region Östergötland som hjälper till med smittspårning på våra boenden. 

Värna de äldre

Linda Ljungqvist betonar vikten av att följa både kommunens och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför är det bra att innan ett besök, i förväg tar reda på vilka lokala rutiner som finns på boendet och följa dessa för att minska risken för smittspridning.
 
– Vi måste värna om de äldre och vi måste alla ta ett gemensamt ansvar. Det är verkligen viktigt att vi alla följer de riktlinjer och rutiner som varje boende satt upp. Men, det är också viktigt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händer och avstå från besök vid minsta symptom, säger Linda Ljungqvist.
 
Linda Ljungqvist uppmanar även alla som besöker ett äldreboende att följa verksamheternas rutiner och lyssna på personalen. Kommunen följer utvecklingen noga och kan snabbt verkställa nya beslut om det skulle bli nödvändigt, exempelvis ett förnyat besöksförbud.
 
Text: Sara Edvinsson