Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Projektpengar ska stärka kompetensförsörjningen

6 april 2021 | Arbete, Omsorg & hjälp, Förskola & utbildning
Linköpings kommun, övriga kommuner i Östergötland och Region Östergötland har brist på personal. Nu samarbetar de för att säkra framtidens kompetensförsörjning och göra det möjligt för potentiella medarbetare att få hållbara anställningar.
Några personer sitter vid datorer

Fler ska få fast anställning. Foto: Most photos

Det är Linköpings kommun som äger projektet och som har anställt en projektledare.

-Projektet går ut på att ta reda på hur flera organisationer och myndigheter med stöd av utbildningsväsendet kan hitta nya plattformar och metoder till hållbara anställningar för att stärka kompetensförsörjningen i regionen, säger Faiz Jaber, utvecklingsstrateg med inriktning på kompetensförsörjning inom Linköpings kommun.

Det är framför allt inom vård, omsorg och skola som det är brist på medarbetare i hela landet. Dessutom väntas stora pensionsavgångar eftersom 12 procent av samtliga kommunanställda är över 60 år.

Samarbeta

I Östergötland vill kommunerna, regionen, arbetsförmedlingen och utbildningsväsendet samarbeta om kompetensförsörjning. Dessa aktörer har nu via ESF (Europeiska socialfonden) fått 800 000 kronor för två förstudier.
Genom förstudierna ska kunskapen öka om hur arbetsmarknadsenheter i samverkan med personalavdelningar kan stärka kompetensen hos personal som redan finns inne i systemet. Potentiella medarbetare kan vara personer som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i projekt, på praktikplatser eller har timanställningar.
Samtidigt vill man kunna attrahera och rekrytera personer utanför arbetsmarknaden.

Bristyrken

Studierna ska bland annat ge en översiktlig bild av kommunernas bristyrken och behov av kompetens och kartlägga de metoder som finns för kompetensutveckling.

Varje kommun ska dela med sig av sina mest lyckade arbetssätt och metoder från tidigare projekt som finansierats bland annat av Europeiska socialfonden. I projekt ingår omvärldsbevakning av vad som görs i andra kommuner och länder och att undersöka vilken relevant forskning som finns.

Förstudier

Förstudierna ska vara klara den 31 oktober 2021. Tanken är att de ska leda fram till en gemensam ansökan inför ESF projektperiod 2022-2027. Genom en fortsatt finansiering hoppas aktörerna kunna använda de kunskaper som nu kommer fram genom förstudieprojekten.

-Det viktigaste med projekten är samverkan på riktigt mellan alla involverade parter, säger Faiz Jaber.

Projekten heter Connect 1-Samverkan på riktigt (för befintliga tillsvidareanställda medarbetare) och Connect 2 - samverkan på riktigt (för potentiella medarbetare).

Text: Eva-Karin Strand Wåtz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: