Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Planer för område på Tornby avslutas

4 maj 2020 | Bygga, bo & miljö
Detaljplanearbetet för ett område i nordvästra Tornby som omfattar I-huset och Ikea avslutas. Fastighetsägaren Ingka Centres Sverige AB planerar istället att utveckla shoppingcentret inom befintlig detaljplan.

– Efter noggrann övervägning har vi nu valt att inte gå vidare med projekt och arbetet med detaljplanen läggs därför ner. säger Jessica Lundmark, centrumchef för I-huset, Ingka Centres. Foto: Mostphotos

2016 startade ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för nordvästra delen av Tornby. Området ligger intill Bergsvägen och omfattar bland annat I-huset även inkluderat Ikea. Fastighetsägaren Ingka Centres Sverige AB ansökte om att starta detaljplanearbetet för att utveckla handelsverksamheten i området.

Fokus på utveckling

Nu avslutas arbetet med att ta fram en ny detaljplan då Ingka Centres har beslutat att ändra inriktning. Istället för en ut-/tillbyggnad som kräver en ny detaljplan, kommer Ingka Centres fokusera på att utveckla det befintliga shoppingcentret I-huset. Förändringarna av I-huset bedöms kunna genomföras inom ramen för den befintliga detaljplanen. En ny detaljplan behöver därför inte tas fram.

– Efter noggrann övervägning har vi nu valt att inte gå vidare med projekt och arbetet med detaljplanen läggs därför ner. Vårt fokus kommer nu istället att gå mot att utveckla och uppdatera det befintliga shoppingcentret I-huset till att bli en ännu bättre mötesplats för våra kunder och hyresgäster. Så fort vi vet mer om vad dessa planer innebär mer konkret så återkommer vi med mer information, säger Jessica Lundmark, centrumchef för I-huset, Ingka Centres.

"Lärorikt samarbete" 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C) ser positivt på Ingka Centres ABs beslut om fortsatt utveckling.

– Det har varit ett lärorikt samarbete med Ingka Centres i det inledande planarbetet. Om det är möjligt att möta efterfrågad utveckling inom ramen för befintlig detaljplan är det positivt, då det sparar både tid och pengar för båda parter. I-huset och Ikea är viktiga etableringar för kommunens näringsliv. Vi ser fram emot att ta del av den fortsatta utvecklingen av Ingka Centres fastigheter i Tornby och vad det kan erbjuda både kommunens invånare och företagare, säger han.