Planer för upp till 700 nya bostäder i Linghem

24 april 2019 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Linghem ska växa. I västra delen planeras bland annat för upp till 700 nya bostäder, en ny skola och möjligheten att bygga en fullstor hall. Samtidigt ska Trafikverket göra en ny in- och utfart till Linghem och genomfartstrafiken ska ledas om utanför orten.

Visionsbilden visar hur det nya området kan komma att se ut. Illustration: Mandaworks

Det är mycket på gång, men så är också Linghem utpekad som en prioriterad utvecklingsort. 

– Efterfrågan på bostäder i Linköpings kommun är stor, och Linghem är ett attraktivt område där det också finns goda möjligheter att pendla med kollektivtrafik, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Detaljplanen för första etappen – bostäder, skola och fullstor hall – ska starta under andra halvan av 2019. Då påbörjas även detaljplanearbetet för den södra tillfartsvägen.

Miljö- och hållbarhetsprofil

En spännande del i helheten är arbetet med att utarbeta en miljö- och hållbarhetsprofil. Visionen är att Himna, som det nya området ska heta, blir en ekologisk, social och ekonomisk hållbar stadsdel.

– Vi hoppas att vi kan skapa möjligheter för att bygga en solcellspark och att offentliga byggnader antingen kan ha solceller eller ”gröna” tak. Det är också viktig att det blir en blandning av bostäder, både hyresrätter, radhus, villor och till exempel äldre- och serviceboende, säger projektledare Frida Lindebäck på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Trähusbebyggelse och småskalighet förordas, och möjlighet till egen odling på uteplatser, tak och kolonilotter samt ett öppet dagvattenstråk, kommer bidra till områdets speciella karaktär, och ge en ”Bullerbykänsla” som Frida kallar det. Småskaligheten innebär också möjligheten för fler små aktörer att verka i Linköping.

Trafiklösning

Utbyggnaden i området i västra Linghem har tidigare debatterats eftersom det funnits delade åsikter kring hur ortens norra tillfartsväg ska ansluta till Trafikverkets nya infart.

– Trafikverkets förslag innebär att den norra tillfartsvägen placeras mellan Lingheden och Himnabadet. Vi bedömer att den lösningen är den mest lämpliga för att avlasta Himnavägen från genomfartstrafik. Samtidigt blir det ingen genomfartstrafik förbi den nya skolan, och barnens skolväg har hög prioritet, fortsätter Frida Lindebäck.

Informationsmöte och öppet hus

Torsdagen den 16 maj är allmänheten välkommen på öppet hus och informationsmöte om planerna för Himna. Mötet äger rum i församlingsgården i Linghem och pågår 17.30-19.30. Förutom politiker och tjänstepersoner från Linköpings kommun, finns också representanter från Trafikverket på plats.

Text: Anna Frejd