Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Planer på 1 500 nya studentbostäder

6 november 2020 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Linköping är en populär stad för universitetsstuderande. Men att hitta bostad i Linköping kan vara svårt, inte minst som student. Kommunen försöker råda bot på bristen och i dagsläget finns det planer på upp till 1 500 nya studentbostäder.

En plan är att utöka det välbekanta Flamman i Gottfridsberg med 150 nya studentbostäder.

För att förbättra möjligheten för universitetsstuderande att hitta bostad har Linköpings kommun satsat på att möjliggöra fler studentbostäder och andra former av boenden som passar studenter. Från 2010 fram till idag har cirka 865 nya studentlägenheter byggts runt om i Linköpings kommun och ytterligare cirka 300 studentbostäder kommer snart att börja byggas i Vallastaden.

Utöver dessa finns det också planer i tidiga stadier för ytterligare cirka 1 200 studentbostäder, bland annat i Gottfridsberg, Ryd, Västra Valla och Djurgården. Bland dessa ingår en plan för utökning med 150 studentbostäder inom det välbekanta Flamman i Gottfridsberg. Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2020 och kan börja byggas tidigast 2021.

– Linköpings kommun har ambitionen att vara en attraktiv studieort. Idag bor en majoritet av Linköpings studenter inte i studentbostäder, utan i andra boendeformer som till exempel hyresrätter, säger Simon Helmér, vd Studentbostäder i Linköping AB, som med sina cirka 4 200 bostäder är den aktör som äger flest studentbostäder i Linköping.

Men Linköping växer och efterfrågan ökar på alla typer av boenden i kommunen. Det innebär bland annat att fler ködagar i bostadskön krävs för att få en hyresrätt än tidigare. För att säkerställa att Linköpings studenter även i framtiden ska ha möjlighet att hitta boenden behövs därför fler studentbostäder.

Blandade boendeformer för studenter

I planeringen för nya studentbostäder ser byggaktörerna över vilka former av boenden som efterfrågas och vilka nya typer av boenden som kan utvecklas, utöver de vanliga korridorsrummen med delat kök eller enskilda lägenheter. Ett brett utbud av boendeformer får fler studenter att välja Linköping.

Ett exempel på en form av studentboenden som efterfrågas är kollektivboende i kompisgrupper. Denna boendeform möjliggör för billigare boende där studenter själva kan styra hur många och vilka de vill dela funktioner som såsom kök och toalett med.

Förbindelser till universitetet viktiga

I arbetet med att ta fram förslag på nya områden för studentbostäder finns det flera aspekter att ta hänsyn till. En viktig aspekt är goda möjligheter att ta sig till och från universitetet för framförallt fotgängare och cyklister. En annan är närheten till och omfattningen av cykelparkeringar.

Utöver dessa specifika aspekter för studentbostäder tillkommer även de ständigt återkommande utmaningarna för ny bebyggelse i redan bebyggda områden. Det handlar om allt från flygbuller till hantering av regnvatten.

Text: Linnea Waldner