Trottoaren på Hamngatan fortsatt avstängd

16 augusti 2019 | Bygga, bo & miljö
Stångåstadens fastighet Ådalagatan 1 och 3 har varit avspärrad av polisen sedan den kraftiga explosion som inträffade i början på juni. Nu häver polisen sin avspärrning och det innebär att Stångåstaden kan inleda sin tekniska undersökning.
Skylt för vägarbete

Foto: Mostphotos

Fastigheten är tömd på personliga tillhörigheter och bohag och betraktas nu som en byggarbetsplats och kommer därför vara fortsatt avspärrad. Detta innebär att även trottoaren längst fastigheten mot Hamngatan kommer att vara avspärrad tillsvidare.

Stångåstaden uppger i ett pressmeddelande att de nu kommer påbörja teknisk besiktning av fastigheten. Först därefter kan en bedömning av skadornas omfattning göras och vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Vi kommer omedelbart påbörja en teknisk undersökning av fastigheten med hjälp av teknisk expertis. Vår preminära bedömning är att undersökningarna kommer att ta en till två månader. Först när detta har genomförts kan vi göra en bedömning av skadornas omfattning och därefter besluta vilka åtgärder som behöver vidtas för att återställa fastigheten. Det är alltså i nuläget för tidigt att uttala sig om skadornas omfattning. På grund av omständigheterna kan vi i nuläget heller inte ge något närmare besked om och när återflyttning kan ske, säger Stångåstadens VD Fredrik Törnqvist i pressmeddelandet.

Samtliga hyresgäster har på egen hand eller via Stångåstaden löst tillfälligt boende tills det att återflytt är möjlig.

Sofie Berlin