Polisen genomför digital medborgardialog

3 oktober 2019 | Kommun & politik
Nu har Linköpingsbor möjlighet att delta i en digital medborgardialog och berätta om hur de upplever tryggheten i kommunen.

Hur upplever du tryggheten i kommunen?

Som ett led i det brottsförebyggande arbetet som bedrivs inom polismyndigheten har lokalpolisområde Linköping i dagarna publicerat en digital enkät. Samtliga invånare i kommunerna Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre har möjlighet att fylla i enkäten.

Värdefull information för polisen

Enkäten består av sex till åtta frågor där invånarna har möjlighet att beskriva hur de upplever tryggheten i den kommun de bor. Om det finns någon särskilt plats eller tidpunkt som upplevs otrygg.
 
 Medborgarnas synpunkter är värdefull information i vårt brottsförebyggande arbete, säger Pär Fridh, kommunpolis i lokalpolisområde Linköping.
 
Medborgardialogen är ett viktigt verktyg för polisen lokalt och lägger en del av grunden till de medborgarlöften som tecknas tillsammans med kommunerna.