Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Positiva besökssiffror för Gamla Linköping

7 augusti 2020 | Uppleva & göra, Coronaviruset covid-19
Gamla Linköping har som många andra verksamheter drabbats av vikande besökssiffror under 2020. Till och med juni var besöksantalet ungefär 50 procent lägre än mot det normala. Men de senaste veckorna har trenden brutits.

Fler besökte Gamla Linköping i juli än samma månad förra året.

Under en tid då många andra institutioner har tvingats hålla stängt, har Gamla Linköping genom olika anpassningar kunnat bedriva sin sommarverksamhet ”Tidernas sommar” nästan som vanligt. Trenden med ”hemester” eller ”svemester” har synts tydligt, med många barnfamiljer och en stor majoritet svenska turister. Trots att de utländska turisterna är få har juli varit en välbesökt månad. Då översteg besöksantalet 2019 års julisiffror (90 000 inpasserade i juli 2020, mot 85 000 2019). Även augusti har börjat lovande med en jämn ström av besökare.

– Vi märker att svenskarna turistar hemma, det är nästan enbart svenskregistrerade bilar på parkeringen, säger museichef Tina Karlsson From.

Populär spelbank

Särskilt Valla gård och Lill-Valla lekpark har varit välbesökt. Här har många utnyttjat möjligheten att gratis låna styltor, kubbspel, käpphästar och andra lekredskap i den nya spelbank som satts upp i en container vid Lill-Valla. Feriearbetare har bemannat spelbanken och har, förutom att sköta utlåningen, hjälpt besökarna med tips om allt som finns att göra i friluftsmuseet.

– Friluftsmuseet har stora ytor som sväljer många besökare utan att det behöver bli trångt och det finns massor att uppleva och göra på egen hand. Många av våra aktiviteter bedrivs utomhus och vi har begränsat och glesat ut antalet deltagare för att följa myndighetsbeslut och för att undvika folksamlingar, exempelvis i de olika butikerna och utställningarna och på vårt populära tuff-tuff-tåg, säger Tina Karlsson From.

– Det har fungerat bra, de flesta av våra besökare förstår att de får vänta på att få komma in i våra miljöer för att inte skapa trängsel, eller på att få åka med tuff-tuff-tåget, som bara har hälften av den normala kapaciteten.

Ökad försäljning

Företagen i Gamla Linköping har också sett att juli har varit en för besöksmålet normal månad.

– I juli har försäljningen för de flesta av oss varit som ett vanligt år, men det räcker nog inte för att kompensera det stora inkomstbortfallet under våren, säger Molle Johansson, ordförande i Företagarna i Gamla Linköping.

Text: Maria Hälleberg