Premiär för ytterligare en återbrukshall

24 oktober 2019 | Bygga, bo & miljö
Måndag den 28 oktober är det dags för ytterligare en återbrukshall att slå upp portarna i Linköping. Den nya hallen ligger på Malmen återvinningscentral.
Den nya återbrukshallen

Under våren har Tekniska verken byggt tre mottagningshallar för återbruk på återvinningscentralerna Gärstad, Malmen och Ullstämma. Den första hallen öppnade på Ullstämma den 10 oktober. Nu är det dags för Malmen.

Syftet med återbrukshallarna är att skapa bättre förutsättningar för ett cirkulärt, resurseffektivt samhälle där mer saker ska kunna återanvändas för att minska avfallsmängderna.

Bemanningen sker i samarbete med Linköpings kommun och skapar meningsfull sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Tekniska verken har anställt tre personer som kommer att jobba i mottagningshallarna.

Det som lämnas vid återbrukshallarna kommer att säljas eller skänkas vidare via lokala välgörenhetsorganisationers butiker och verksamheter. Ingen försäljning sker på återvinningscentralerna.

Den 25 november öppnar återbrukshallen på Gärstad.

Läs mer om återbrukshallarna i vår tidigare nyhet: