Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Övningsfältet på Tinnerö gör plats för bostäder

16 mars 2021 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Räddningstjänstens övningsfält på Tinnerö kommer att läggas ner. I stället får Räddningstjänsten Östra Götaland ett gemensamt övningsfält i Norsholm.
Personal från räddningstjänsten står i ring vid en röd byggnad

Räddningstjänsten Östra Götaland får nytt ställe att öva på. Foto: RTÖG

- För Linköping är detta en väldigt bra lösning. Samtliga medlemskommuner har ställt sig positiva till det gemensamma övningsfältet och beslut om detta kommer att fattas i respektive kommun i närtid, säger biträdande kommundirektör Mikael Borin.

Norrköping

Norrköpings kommun har sagt ja till förslaget i kommunfullmäktige och i Linköping har ärendet än så länge enbart hunnit gå igenom i kommunstyrelsen.
Övningsfältet på Tinnerö har funnit i ett trettiotal åt. Kommunen planerar för bostäder på platsen och övningsfältet som är slitet kommer att läggas ner.

- Vi har länge sökt efter en ny plats och därför har man inte satsat på investeringar på övningsfältet. Det har hunnit blir nedgånget och uppfyller inte dagens behov, säger Ulf Lago förbundsdirektör på RTÖG (Räddningstjänsten Östra Götaland).

En anläggning

Även räddningstjänstens övningsfält i Norrköping står inför stora investeringar och därför väckte RTÖG tanken på att bygga en ny anläggning i stället för två. I Norsholm finns det en lämplig plats som dessutom ägs av Norrköpings kommun.
Det ligger på en plats där vi inte stör omgivningen lika mycket. Det blir nytt och mer modernt och det är bra läge geografiskt och kommunikationsmässigt som gör det lätt lätt att ta sig dit för flera, säger Ulf Lago.

Driftkostnaden kommer att öka med 7,5 miljoner per år. För Linköpings del handlar det om 3,6 miljoner.
Nu inväntar man beslut om finansiering också från kommunerna Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidaberg. Beslutet ska också gå igenom Linköpings kommunfullmäktige. Dessutom ska kompletterande geotekniska undersökningar göras.

Fältet kan tas i bruk tidigast 2024 om beslut, planering och arbete löper på utan något hinder.

- Jag tycker det här är jättebra, spännande och nödvändigt, säger Ulf Lago.

Text Eva-karin Strand Wåtz