Hoppa till huvudinnehåll

Rektorer mötte media efter besked om lokalanpassningar

17 mars 2023 | Förskola & utbildning
På torsdagen blev förslaget om lokalanpassningar offentligt. Berörda rektorer för de förskolor och skolor som föreslås läggas ner mötte media för att svara på frågor.

Torsdagens pressträff med berörda rektorer. Foto: Axel Svartling

Tidigare under veckan har information om förslaget till beslut följt en viss turordning, där medarbetare på berörda förskolor och skolor informerades först.

– Tanken var att medarbetarna skulle få landa i beslutet innan information skickades ut till vårdnadshavare i onsdags eftermiddag. Det var viktigt för att de skulle kunna möta barn, elever och vårdnadshavare, säger Helén Pettersson, avdelningschef förskola.

Två pressträffar

Förslaget till beslut offentliggjordes under torsdagen på en presskonferens med barn- och ungdomsnämndens ordförande, Elias Aguirre och via en nyhet på linkoping.se.

Media bjöds också in till att träffa rektorer i grundskola och förskola som berörs av nedläggningar. Anledningen till den träffen var främst att värna barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare som ska få landa i förslaget i lugn och ro.

Större enheter med ökad personaltäthet

Det var också ett tillfälle att berätta hur kommunen tänker kring arbetet framåt, om beslutet fattas den 23 mars. Rektorerna gav en samstämmig bild kring vad som är mest hållbart för verksamheterna utifrån en helhet. Större enheter där man vet hur elevunderlaget ser ut ger god stabilitet. Det gör det även enklare att planera utbildningen och ger en ökad personaltäthet.

En rektor menade att lokalerna kräver stora renoveringar och att skolgården har stora brister. Att renovera skulle kosta väldigt mycket pengar på en skola som inte har tillräckligt elevunderlag. Rektorn fick medhåll av en kollega som också menar att det handlar om att minska sårbarheten. Det är inte lika lätt att få vikarier till små enheter. Genom att bli fler kollegor blir vi attraktivare för medarbetare och barn och elever har fler vuxna omkring sig.

– Flera rektorer belyste också att det varit tufft att lämna information om nedläggning och att det har mötts av många olika känslor. Tillsammans med stödfunktioner som HR kommer varje medarbetare följas upp för uppdrag på annan grundskola. Våra medarbetare är jätteviktiga och behövs i våra förskolor och skolor, säger Christel Horsak, avdelningschef grundskola.

Arbetet framåt

Om beslutet fattas enligt förslaget sätter arbetet med matchning för medarbetare till nya tjänster igång direkt. Precis som arbetet med överlämning till nya förskolor och grundskolor för barnen och eleverna.

Text: Axel Svartling/Mindy Leuchowius

Senast ändrad den 17 mars 2023

Senaste nytt

Bassängerna är testade - 23 dagar kvar till öppning Det hände på fullmäktige i mars Snöovädret påverkar sophämtningen Linköping på besök i systerorten Palo Alto Förslaget om nedläggning av förskolor och skolor blir verklighet Reservrutiner påkopplade när trygghetslarm slutade fungera Nya åtgärder ska motverka segregation Inför beslutet om skollokaler - så går nämndmötet till Kom och se eldshow på Earth hour Dags att sopa upp gruset
Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: