Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Relationen är grunden till allt lärande

5 maj 2020 | Förskola & utbildning
Goda relationer, höga förväntningar och ett tydligt ledarskap i kombination med kunskapsfokus. Det är de viktigaste ingredienserna för pedagogisk framgång inom grundsärskolan. Det menar Linda Karlsson-Davidsson, speciallärare och förstelärare på Vallastadens grundsärskola.

– De lyckligaste ledarna är de som har goda relationer till både elever och kollegor, säger Linda Karlsson-Davidsson. Linda ses här tillsammans med Isak som är en av hennes elever.

Linda Karlsson-Davidsson började sin lärarbana med att läsa till gymnasielärare i svenska och religion. Men under studietiden jobbade hon extra inom LSS och hennes fokus flyttades till särskolan.

– Det är viktigt att ALLA ska ha tillgång till skola och kunskapande, men så har det inte varit för många grabbar och tjejer, säger hon. 

Tjurigheten har hjälpt till

Idag har Linda en tjänst som förstelärare i grundsärskolan på Vallastadens grundsärskola. Linda beskriver sig som en ”tjurig person”, vilket har hjälpt henne att utmana den inställning som hon upplevt inom lärarkåren gentemot elever i grundssärskolan.

– Jag har fått slåss mycket för några elevers rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar. Jag har ofta fått stå i vinden för att testa om det jag kräver verkligen funkar.

Hon menar att man inom grundssärskolan ofta har fastnat i att hantera beteenden, istället för att kunskapa.

– Jag går in med en väldigt hög förväntan på mina elever och kräver mycket, oavsett kognitiv förmåga. Visst skjuter jag över målet ibland, men om jag har inställningen ”den här eleven kommer att lära sig att läsa” är chansen mycket större att hen lyckas, än om jag förhåller mig undersökande ”kommer den här personen lära sig att läsa?”

Viktigt att vara med i det sårbara

Struktur och tydlighet är viktigt. Ett gott ledarskap som lärare minskar en stor del av beteendeproblematiken, enligt Linda.

– När en elev är utåtagerande beror det nästan alltid på att tydlighet saknas. Som ledare måste jag våga ge eleven strikta ramar, men det kan jag bara göra om jag själv har varit med och ”smakat” på elevens situation.

Hon menar att det är viktigt att hon som ledare har en god relation till eleven. Det som sker på golvet är grunden för hela det pedagogiska arbetet.

– Jag måste vara med eleven minst lika mycket som assistenten, även i de mest svåra och sårbara situationerna. Det är så förtroende byggs upp, säger hon.

Det går inte att överlämna relationsskapandet till någon annan. Linda menar att ett relationellt förhållningssätt handlar om prioriteringar.

Tid tillsammans prioriteras

– Vill du lära eleverna mycket, ska du vara mycket med dem. Det är långt viktigare än att sitta på kontoret och planera. Jag menar inte att man måste lära känna dem personligen, utan att visa dem att du är en vuxen de kan lita på och att du tycker att de är intressanta som personer.

Enligt Linda behöver vi jobba medvetet på flera nivåer för att ge eleverna rätt förutsättningar.

– Om relationen är grunden för pedagogisk framgång, är ledarskapet pyramidens mellanskikt. Hur jag som lärare leder eleven till den förväntan jag har på henom. Högst upp handlar det om hur vi strukturerar kunskapandet utifrån styrdokumenten, säger hon.


– Vill du lära eleverna mycket, ska du vara mycket med dem. Det är långt viktigare än att sitta på kontoret och planera, säger Linda Karlsson-Davidsson. 

"Alla lär sig på olika sätt"

– Vad betyder formativ bedömning i särskolan? De är en heterogen grupp människor, där alla lär sig på olika sätt. Eleverna ska inte anpassa sig efter vad jag tycker är roligt och bra att lära ut, utan jag måste anpassa mig efter hur de lär in, säger hon.

Som pedagog menar Linda att hon behöver se till att all personal har ett kunskapsfokus.

– Om alla utgår från att särskolan handlar om att lära sig och inte om omvårdnad blir alla fokuserade på ett helt annat sätt. Det får eleverna att växa otroligt mycket, avslutar Linda. 

Text och foto: Zandra Erikshed