Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Romernas nationaldag uppmärksammas

8 april 2021 | Kommun & politik
Den 8 april hissas den romska flaggan utanför Linköpings stadshus för att uppmärksamma romernas nationaldag.
Romska flaggan. Blå upptill och grön nedtill med ett rött hjul i mitten.

I år firar romernas nationaldag 50 år. Nationaldagen uppmärksammar den första romska kongressen i London 1971 då representanter från fjorton länder deltog. Under mötet omvandlades den dåvarande Internationella zigenarkommittén till International Romani Union, IRU. Mötet beslutade att den 8 april skulle vara den Internationella romadagen – romernas nationaldag.

Gelem, gelem

Vid kongressen antogs nationalhymnen Gelem, gelem, fritt översatt ”Jag vandrar, jag vandrar”. Vid kongressen fastställdes även den romska flaggan. De blågröna färgerna i flaggan hade antagits vid en kongress i Bukarest redan 1933. För att understryka romernas historiska koppling till Indien lades ett hjul till för att symbolisera vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen, den andliga värden, medan den gröna färgen symboliserar jorden.

Romernas nationaldag firas på olika håll i världen eftersom romer finns boende i flera olika länder.

Nationella minoriteters rättigheter

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De övriga är judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, finska, samiska och meänkieli.

År 2000 undertecknande Sverige den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Den nationella minoritetslagstiftningen trädde i kraft 2010 och reviderades 2019 med förstärkta rättigheter för nationella minoriteter. Linköpings kommun antog riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter under 2020. I praktiken innebär det att kommunen till exempel ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas identitet, kultur och språk.

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: