Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så arbetar vi med vinterunderhåll

13 januari 2021 | Stadsplanering & trafik
Ta det försiktigt i snön och halkan. Vi arbetar för att gator och gång- och cykelvägar ska vara så säkra som möjligt.
Snöröjning i Linköping

Ta det försiktigt i snön och halkan. Foto: Per Olsson

Nu har äntligen vintern kommit till Linköping. Om man med vinter menar snö och kyla. Men det är inte alla som uppskattar det vita guldet och det kan ju också ställa till med en del besvär i trafiken, både för bilburna, cyklister och gångtrafikanter. Hur arbetar Linköpings kommun med vinterunderhåll såsom snöröjning och sandning?

– För att bekämpa halka på vintriga vägar plogar, saltar, sopar och grusar vi. På de gång- och cykelbanor som används mest sopar vi och saltar när det snöat en centimeter, säger Carl Eriksson, driftingenjör på Stadsmiljökontoret.

Utökad sopsaltning

Sedan förra vintern har sopsaltningen på cykelvägar dessutom utökats med drygt två mil till totalt 12,6 mil. Det finns nu fyra istället för tre specialanpassade fordon som är hela elva meter långa som arbetar med just det. Övriga gång- och cykelbanor plogas och grusas när det kommit tre centimeter snö.

– På större gator och vägar där bussarna kör saltar vi regelbundet för att minska halkan. På de lite mindre gatorna i bostadsområden plogar vi och grusar när det snöat sju centimeter, säger Carl Eriksson.

Fastighetsägares ansvar

Men det är inte enbart Linköpings kommun som har ett jobb att sköta när snön kommer.

– Fastighetsägare har ansvar för att alla trottoarer och gångvägar intill fastigheten snöröjs och halkbekämpas med sand, säger Carl Eriksson.

Text: Johan Hermansson

Här hittar du all information om Linköpings kommuns arbete med vinterunderhåll: