Här är växten som tränger genom byggnader

18 november 2019 | Bygga, bo & miljö
Växten parkslide som tidigare sågs som en vacker trädgårdsväxt har etablerat sig som ett aggressivt ogräs och behöver bekämpas. Växten kan orsaka svåra ekologiska, tekniska och ekonomiska problem.

Det krävs endast 0,7 gram små rhizombitar av växten för att bilda nya plantor, vilket gör den svår att bekämpa. Foto: Linköpings kommun

Parkslide är en invasiv främmande art. Den är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft och den har förmågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter.

”Viktigt att bekämpa växten”

 

Till växtsättet är parkslide lik bambu och den kan växa upp till en meter under en växtsäsong. Rotsystemet kan tränga igenom dränering och betong via sprickor.

– Som husägare kan denna växt bli problematisk då parkslide växer snabbt och tränger undan annan växtlighet. Parkslide har ett kraftigt rotsystem som i värsta fall kan tränga in i byggnader om den får chansen, säger Linnéa Carlzon, kommunekolog.   

– Det är viktigt att växten inte sprider sig och därför är det viktigt att bekämpa växten om du har den på din tomt, fortsätter hon.

Om parkslide får bre ut sig obehindrat riskerar växten att konkurrera ut inhemska växtarter och förändra levnadsmiljön negativt för ett flertal djurarter exempelvis groddjur, fåglar och däggdjur.


Parkslide är en svår växt att bekämpa. Det krävs ofta en kombination av flera metoder för att få önskat
resultat.

Det gör kommunen

Under 2018 påbörjades inventeringsinsatser på Linköpings kommuns mark för att kartlägga spridningen av främmande invasiva arter.

– Tillsammans med en konsult pågår nu ett arbete med att ta fram en handlingsplan som kommer att vara ett framtida viktigt underlag för kommunens naturvårdsinsatser samt vid driftåtgärder av grönområden och parker, säger Linnéa Carlzon.

Parkslide från egen trädgård ska lämnas till förbränning på Tekniska verkens återvinningscentraler i väl förslutna säckar. Växtavfallet ska hanteras försiktigt. Det får inte läggas på kompost eller lämnas i vatten, skog eller mark, eftersom det innebär en stor spridningsrisk.

Du kan läsa mer om hur du bekämpar parkslide på bästa sätt på Tekniska verkens hemsida, följ länken nedan.

Sofie Berlin