Så förändras Trädgårdstorget i sommar

29 mars 2019 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Under sommarsäsongen 2019 ska Trädgårdstorget göras mer tillgängligt för alla. Torget kommer få fler sittplatser och fler blomsterurnor. Ambitionen är också att underlätta för torghandeln på Trädgårdstorget.

Foto: Sofie Berlin

– Genom att på sikt samla torghandeln på ett torg är förhoppningen att den också får en starkare identitet som gör att den kan bli en ännu tydligare målpunkt i sig. Idag är torghandeln utspridd både på Trädgårdstorget och på Stora torget, säger Matilda Westling, landskapsarkitekt på Linköpings kommun.

Mer torghandel

Trädgårdstorget ska utvecklas bland annat för att ge plats för torghandel och marknader. Det är en av inriktningarna i översiktsplanen ”Linköpings mötesplatser - innerstadens parker och torg” som antogs av kommunfullmäktige i januari.

– Torget kommer att bli en naturlig mötesplats med fler växter och möbler. Trädgårdstorget skall också utgöra plats för torghandel och marknader, som gör att det kan leva upp till sitt namn, säger Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Nya bänkar och blommor

För att ytterligare locka människor att stanna upp och förhoppningsvis fortsätta in på torget sätts fler sittbänkar och blomsterurnor dit för att göra platsen trivsammare.

– Fler offentliga sittplatser är efterfrågat på våra torg, det vill säga sittplatser där man inte behöver köpa något för att få sitta, avslutar Matilda Westling.

Möblerna är beställda och kommer sättas ut så fort de kommer och urnorna med sommarblommor sätts ut när vädret tillåter. På torget i år kommer även den rosa kiosken finnas och en matvagn där det ska säljas korv.

Text och bild: Sofie Berlin