Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så fortsätter Vallastaden växa

18 februari 2020 | Bygga, bo & miljö
Utbyggnationen av Vallastaden fortsätter. Nyligen avslutades en markanvisningstävling som omfattar cirka 175 lägenheter och cirka sju radhus i Vallastadens östra del.

Det nya området ska byggas till vänster om husen på bilden. Foto: Ida Gyulai

Intresset var stort för markanvisningstävlingen och 28 anbudsgivare lämnade in anbud, av dem har nio stycken tilldelats markområden. Merparten av de nya bostäderna ska bli hyresrätter som kommer ha en jämförelsevis lägre hyra. Det innebär i det här fallet en årshyra som inte överstiger 1450 kronor per kvadratmeter.

Lättare att få bostad

Minst tio procent av de nya hyresrätterna kommer vara så kallade kommunala bostäder. Kommunala bostäder är hyresrätter där kommunen står för förstahandskontraktet. Efter prövning enligt socialtjänstlagen kan lägenheterna hyras ut i andrahand till personer i en socialt utsatt situation.

– Det finns ett stort behov av kommunala bostäder, allt fler grupper har svårt att på egen hand få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Krav på kommunala bostäder i samband med markanvisningstävlingar är ett viktigt verktyg för socialtjänsten att motverka hemlöshet i kommunen, säger Fedja Serhatlic, enhetschef för bostadsförsörjning på Social- och omsorgsförvaltningen. 

Ny teknik och hållbarhet

I Vallastaden finns ett fokus på hållbart byggande och ny teknik. Sex av byggaktörerna som tilldelats mark kommer att använda sig av träbyggnadsteknik. Flera av byggaktörerna har även för avsikt att bygga hus med låg energiförbrukning, så kallade plusenergihus eller passivhus.

Byggstart av de tilldelade områdena beräknas ske under 2021.

Information om utvärderingen av markanvisningstävlingen finns via länken nedan.

Byggnation i Vallastaden

Ett stort antal byggprojekt är på gång i Vallastaden, byggnationen av cirka 300 lägenheter och ett tiotal radhus kommer pågå under 2020.

För närvarande pågår följande byggprojekt i Vallastaden:

Ett nytt parkeringshus – Sankt Kors, klart våren 2020.

33 bostadsrättslägenheter – Astate Fastighetsutveckling AB, inflyttning hösten 2020.

4 radhus – Tinnerö Invest AB, inflyttning hösten 2020.

Under 2020 kommer följande byggprojekt starta i Vallastaden:

Cirka 20 hyresrätter – Urban Properties
Cirka 15 företagslägenheter – A-Gruppen i Sverige AB
Cirka 15 hyresrätter – Inkluderande Fastigheter AB
Cirka 230 hyresrätter – Heimstaden
6 radhus/parhus med hyresrätt - Involvement Group AB

4 radhus med äganderätt - Östgötahus
3 en/tvåbostadshus – privata byggaktörer

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om att överlåta eller upplåta ett kommunägt markområde för bebyggande.