Så grillar du säkert

18 juli 2019 | Uppleva & göra
Sommar och sol lockar gärna till grillning. Här ger vi några tips hur du kan minimera brandrisken när du gillar.

Vad ska jag tänka på när jag eldar?

Om det inte råder eldningsförbud och du väljer att göra upp eld är det viktigt att välja en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd och annan vegetation som till exempel buskar eller gräs.

Det är också viktigt med ett underlag som inte sprider elden, som grus- eller sandmark. Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.

  • Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder. Innan du börjar elda, se till att ha tillgång till vatten att släcka med.
  • Om du eldar för matlagning är oftast ett fältkök säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och en brand kan starta.
  • Gör en avgränsning runt eldstaden, till exempel med hjälp av en jordsträng eller stenar runt härden så elden hålls liten.
  • Elda inte sopor.
  • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd låter du vara ifred.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden om den skulle sprida sig.

Efter grillning

Tänk på att askan kan vara varm många timmar efter att du har slutat grilla. Se till att släcka kolen ordentligt med vatten och släng aldrig askan i vanliga sopkärl. Risken är stor att kolen är varm en lång stund och att det börjar brinna flera timmar efter att du slutat grilla. Lägg kolen i ett kärl av metall och placera kärlet på obrännbart underlag. Står din grill på en altan eller annat trädäck finns även en risk att glöd ramlar ner på och under trägolvet långt efter att du slutat grilla. Ha därför lock till din grill eller ställ den på ett underlag som inte kan börja brinna när du har slutat grilla.

Ring 112 om elden sprider sig

Larma alltid genom att ringa 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas.

Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart framför elden.

Om du har tillgång till vatten - släck elden med vattnet!

Får jag grilla på balkongen?

Att grilla på balkongen är inte förbjudet enligt lag, men däremot kan din fastighetsägare eller bostadsrättsförening ha ett eget förbud mot det. Om du får lov att grilla på balkongen där du bor, så rekommenderar vi att du använder en elgrill i stället för en kol- eller gasolgrill, eftersom det är större risk att kol- och gasolgrillar orsakar en brand. Frågan kring grillning på balkongen är också en miljö- och hälsofråga. Miljökontoret i Linköpings kommun anser till exempel generellt att grillning på balkong, altan eller inom sluten gård är olämpligt om man bor i flerfamiljshus.