Så jobbar kommunen vidare med säkerheten

14 juni 2019 | Kommun & politik
Linköpings kommun har den senaste tiden utsatts för flera händelser som har skapat oro. På en presskonferens idag presenterade kommunledningen en bedömning av läget och vad kommunen nu gör för att öka tryggheten och säkerheten för Linköpingsborna.

Niklas Borg (M) ordförande i kommunstyrelsen i Linköping. Foto: Johan Hermansson

– Min bedömning är att Linköping är en lugn och trygg kommun. Även om den senaste veckans händelse har skapat tillfällig oro, så bor vi i en kommun där det hör till ovanligheterna. Linköping kännetecknas av att vara en välkomnande och trivsam plats. Men självklart finns det fler saker vi kan göra för att öka säkerheten och tryggheten, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

I kommunstyrelsens budget finns redan medel avsatta för trygghetsskapande åtgärder. En av dessa åtgärder innebär att kommunen nu lämnat in en ansökan till Polismyndigheten för att kunna ha ordningsvakter på plats i citykärnan. Inriktningen är att ordningsvakterna ska arbeta i par under dag- och kvällstid när behov finns. Förutom ordningshållning ska de också arbeta trygghetsskapande på andra sätt, till exempel genom att skapa kontakt med ungdomar, finnas tillgängliga för allmänheten och minska risken för skadegörelse. Polismyndigheten har fått in ansökan idag, fredag.

– Vi är i grunden positiva till att ordningsvakter används till enklare former av ordningshållning då det gör att polisen kan frigöra resurser till annat. Men det är viktigt att vi har en bra samverkan så att det finns en gemensam bild av var och när det passar. Den dialogen anser jag är bra med Linköpings kommun, säger John Andåker, biträdande lokalpolisområdeschef i Linköping.


Kommunen har ansökt om att få ha ordningsvakter inom det markerade området.

Kommunen har också redan tidigare beslutat och till viss genomfört ett antal åtgärder för att förstärka förmågan inom säkerhetsområdet. En krisledningsnämnd har inrättats, som kan fatta beslut vid extraordinära händelser. Kommunen har också planerat för ett omfattande internt utbildningspaket med början i höst, där ledningsfunktioner på både kommunövergripande och förvaltningsnivå kommer att utbildas i hur man leder i kris.

– Vi har blivit prövade inom flera delar av den kommunala organisationen den senaste veckan och det har visat sig att vår organisation har fungerat bra. Det är betryggande för mig som kommundirektör att veta. Samtidigt vet vi att kraven på en väl fungerande krisorganisation har ökat. Omvärlden förändras och det innebär att vi behöver ha beredskap för att kunna hantera kriser inom fler områden och under längre tid, säger kommundirektör Paul Håkansson.

Klicka på länken nedan för större kartbild: