Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så jobbar Linköpings kommun med skyddsutrustning

27 april 2020 | Omsorg & hjälp, Coronaviruset covid-19
För att öka tryggheten i kommunens verksamheter kopplat till coronaviruset är tillgång till skyddsutrustning ett av de mest prioriterade områdena. Linköpings kommun arbetar på flera sätt för att säkra tillgången.
Person med skyddshandskar över ett handfat

Det sker en allmän smittspridning i samhället och Linköping kommun arbetar aktivt för att minska smittspridningen inom de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna. En stor del av arbetet just nu fokuserar på att säkra tillgången på skyddsutrustning.

Länsstyrelsen i Östergötland har i uppdrag att ha kontroll över behov och fördelning av skyddsutrustning i länet, och rapporterar en samlad regional lägesbild till regeringen varje vecka.

– Vi har en tät dialog med Länsstyrelsen om de behov som finns i kommunens verksamheter. Det finns en tydlig struktur om hur alla länets offentliga aktörer ska hantera skyddsutrustningsfrågan, säger Linda Ljungqvist, Social- och omsorgsdirektör på Linköpings kommun.

Lokalt förråd i första hand

Länsstyrelsen bygger upp ett förråd för inköp till regionens samtliga kommuner. Till det förrådet har Linköpings kommun fått uppdraget att skapa ett lager och en organisation för inköp.

– Vi har på kort tid etablerat ett lager och en struktur för att hantera detta. Fokus framöver ligger främst på att definiera kommande behov och göra de inköp som motsvarar behoven, säger Oscar Lindgren, projektledare, Linköpings kommun.

Linköpings kommun har även en egen organisation som arbetar med inköp av skyddsutrustning till ett lokalt förråd, som i första hand ska säkra tillgången i den egna kommunen. Kommunens vård- och omsorgsverksamheter beställer skyddsutrustning från det här förrådet när behov uppstår i deras verksamheter. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar sedan för leveranser.

Läget just nu

Idag finns det skyddsutrustning till alla verifierade och misstänkta fall av covid-19 i Linköping och tillgången på material i kommunens lager har förbättrats. 
Situationen i verksamheterna ändras dock konstant och arbetet är fortsatt kritiskt. Smittspridningen i samhället fortsätter på samma nivå och det är inte läge att lätta på några restriktioner.

– Det är mycket viktigt att alla i samhället fortsätter att hjälpas åt att hålla restriktionerna och riktlinjerna som finns, för att vi ska ha möjlighet att hantera situationen inom vård och omsorg, säger Linda.

Text: Malin Wictorén

Samlad information om covid-19 på linkoping.se:

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: