Hoppa till huvudinnehåll

Så kan Lilla torget utvecklas i framtidens stadskärna

25 april 2023 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Fler bostäder, mer kontorsyta och upprustning av Lilla torget och gatumiljöerna runt torget – det är förslaget som allmänheten nu kan tycka till om.

Visionsbild. Så här kan vyn bli över Lilla torget i framtiden. Illustration: Lundbergs fastigheter/Sandell Sandberg

Mellan den 25 april och 5 juni pågår samråd för en detaljplan som rör flera av fastigheterna vid Lilla torget och Göran Dyks gata. Syftet med detaljplanen är att skapa mer liv och rörelse på och runt Lilla torget – även innan klockan 10 och efter klockan 19, då befintliga butiker och restauranger har stängt. Därför behövs fler bostäder och fler kontorsplatser vid torget. 

– Ett torg där människor rör sig under flera av dygnets timmar är ett tryggare och mer levande torg. Det vill vi skapa med ombyggnationen av Lilla torget och Göran Dyks gata enligt förslaget. Många vill även bo och arbeta i centrala Linköping, med det här förslaget skapar vi möjlighet för fler att göra just det, säger Stefan Erikson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

Nya bostäder och ökad trygghet

Totalt innehåller förslaget cirka 80 nya bostäder och cirka 400 nya kontorsplatser samt upprustning av torget och gatumiljöerna med bland annat nya sittplatser och fler träd. 

De nya bostäderna och kontorsytan skapas genom påbyggnad på Gyllenhuset och fastigheten där bland annat Lindex finns i bottenplan. På Göran Dyks gata, som är den korta gata där bland annat Akademibokhandeln finns, är förslaget att två fastigheter ska rivas för att göra plats åt nya, högre och modernare flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna. 

– Göran Dyks gata kan upplevas som en otrygg bakgata idag, det vill vi ändra på, säger Oscar Åhman, vd Vasaparken samt ordförande i Cityfastighetsägarna. Genomförs det här förslaget kommer gatan att upplevas både tryggare och attraktivare eftersom fler människor kommer att bo och arbete där samtidigt som gatumiljön och husen får ett lyft. Både kontor och bostäder i centrum är eftertraktade och efterfrågade. Detaljplaneförslagets innehåll är ett bra tillskott till stadskärnan. 

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Flera av byggnaderna inom planområdet är kulturhistoriskt värdefulla. En kulturmiljöutredning har därför genomförts för att skapa förståelse för platsens kulturhistoriska värden.

– Att vi tar hand om vår stadskärna genom att både utveckla den samtidigt som vi bevarar det som skapar platsens identitet är mycket viktigt. I det här förslaget görs på- och ombyggnationer på ett varsamt sätt, med nytänkande och viljan att utveckla, men med hänsyn till stadsrummets karaktär, säger Stefan Erikson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

Tyck till!

Detaljplaneförslaget är nu på samråd och du kan tycka till ända fram till och med den 5 juni. Formulär för att lämna en synpunkt hittar du via länken nedan.

På Innerstadagen den 29 april öppnas en lokal i Gränden där förslaget finns utställt. Under Innerstadagen kommer projektledare från kommunen och fastighetsägare att finnas i lokalen för att berätta mer om förslaget och svara på frågor. Varmt välkommen!

Detaljplanen har tagits fram inom pilotprojektet inom Framtidens stadskärna. Framtidens stadskärna är ett samverkansprojekt som ska säkerställa att Linköpings stadskärna har goda förutsättningar för att möta framtida behov och för att vara en livsvänlig, attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna för lång tid framöver.

Senast ändrad den 25 april 2023

Senaste nytt

De är två av landets främsta unga entreprenörer
Sommar på gång - då öppnar Tinnis
Nationaldagsfirande i Gamla Linköping
Det hände på fullmäktige i maj
Hon hjälper unga att påverka
Bredband på landsbygden - Linköping i framkant
Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland
Ökad trygghet vid Linköping arena