Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så kan Tinnis bli - se de tre förslagen

12 juli 2021 | Folkungavallen
I samband med bygget av nya simhallen kommer även den tidigare badsjön och området runt omkring den att byggas om. I april i år presenterades tre möjliga förslag för områdets framtid, varav det tredje ännu inte var färdigutrett. Det är det nu.

På skissen syns förslag nummer ett.

De tre förslagen omfattar området som sträcker sig från Tinnerbäcken vid Emriks gata, via Tinnisområdet, ner till Ådalaparken vid Stångån. Alla förslag innebär någon form av bad utomhus, utöver den befintliga 50-metersbassäng som redan är byggd. 

Ett: Park med större badanläggning

I det första alternativet skapas en hållbar park för avkoppling, rekreation och bad, med naturen som förebild.

 • Badmöjligheter: en barnpool och en grund lekbassäng intill befintlig 50-metersbassäng inom entrébelagt område samt badanläggning utanför entrébelagt område i parken. Observera att det i nuläget inte är klart vad som ska ligga inom entrébelagt område eller inte. Detta förslag gör det också möjligt att hägna in hela området till exempel nattetid.

 • Storlek på badanläggningen: cirka 5 500 kvm.

 • Omklädningsrum och toaletter i sydvästra hörnet.

 • Bäckens naturligt slingrande form skapar olika “rum” inom området: bäcken, ängen, träden, gräset, strandkanten och sjön - i form av badanläggningen. “Rummen” ligger nära varandra i ett slingrande band med varierande storlek, höjd och krökning.

 • En gångväg längs bäcken på södra sidan, en stor flikig badanläggning med en generöst tilltagen hårdgjord strandkant (boardwalk), en flikig kortklippt gräsyta runt strandkanten för de som besöker badanläggningen.

 • Entreér till området från alla väderstreck, vilket bland annat gör det möjligt att gå obehindrat från Stångån till Mahoniadalen och sedan fortsätta mot Berga eller Trädgårdsföreningen. 

 • Möjligt att enkelt gå från den nya simhallen till både badanläggningen och till barnpoolen, lekbassängen och befintlig 50-metersbassäng. 

 • Bäckens profil gör det möjligt för parken att hantera stora vattenhöjningar vid skyfall och större regnmängder. 

 • Byggkostnad: cirka 380 miljoner (plus/minus 80 miljoner, det vill säga mellan 300  och 460 miljoner kronor).

Två: Större parkområde

I det andra alternativet placeras Tinnerbäcken centralt genom området och ges en dragning som hämtat inspiration från hur bäcken gick innan nuvarande badsjö anlades. Badmöjligheter ges i form av en barnpool och en grund lekbassäng intill den befintliga 50-metersbassängen. Dessa placeras inom entrébelagt område.


Skissen visar hur förslag två ser ut. 

 • Bäcken placeras centralt genom området och ges en dragning som hämtat inspiration ifrån hur bäcken gick innan nuvarande badsjö anlades.

 • Med sina stora slingrande vändningar blir bäcken en attraktion i parken.

 • Med hjälp av växter och topografi skapas utrymme för olika typer av rekreation som solbad, lek och spontanidrott. 

 • Entreér till området från alla väderstreck, vilket bland annat gör det möjligt att gå obehindrat från Stångån till Mahoniadalen och sedan fortsätta mot Berga eller Trädgårdsföreningen.

 • Flera gångvägar inne i parken och passager över bäcken inbjuder till promenader både inne i och genom parken.

 • Möjligt att gå från den nya simhallen till barnpoolen, lekbassängen och befintlig 50-metersbassäng. 

 • Bäckens profil gör det möjligt för parken att hantera stora vattenhöjningar vid skyfall och större regn.

 • Byggkostnad: cirka 300  miljoner (plus/minus 70 miljoner, det vill säga mellan 230 och 370 miljoner kronor).

Tre: Parkområde med badlandskap

I det tredje alternativet föreslås badmöjligheter i form av en barnpool och en grund lekbassäng intill den befintliga 50-metersbassängen samt badlandskap med, öar, rutschkana och strömmande och pulserande vatten, i ett sammanhängande entrébelagt område i ena delen av parken.


Skissen visar hur förslag tre ser ut. 

 • Badmöjligheter: en barnpool och en grund lekbassäng intill befintlig 50-metersbassäng samt ett äventyrsbad med olika bassänger. Bildar ett sammanhängande entrébelagt område i ena delen av parken.

 • Storlek på äventyrsbadet: 1100 – 1300 kvm.

 • En mix där naturen möter simsportarenan och det urbana badlandskapet.

 • Som i förslag 1 skapas en hållbar park för avkoppling och rekreation.

 • Bäcken ska rinna genom parken, men mer centralt än i förslag 1 och ger fler fria gräsytor för spontana aktiviteter.

 • Bäckens naturligt slingrande form skapar olika rum som ligger nära varandra med varierande storlek, höjd och krökning.

 • Entreér till området från alla väderstreck, vilket bland annat gör det möjligt att gå obehindrat från Stångån till Mahoniadalen och sedan fortsätta mot Berga eller Trädgårdsföreningen.

 • Flera gångvägar inne i parken och passager över bäcken inbjuder till promenader dels inne i men även genom parken vilket borde ge ökade flöden av människor genom stadsdelen.

 • Möjligt att gå från den nya simhallen till barnpoolen, lekbassängen och befintlig 50-metersbassäng.

 • Byggkostnad: bedöms hamna någonstans mellan kostnaden för förslag 1 och 2.

- Det finns alltså tre förslag på utformning som politikerna ska ta ställning till. Att behålla badsjön som tidigare går inte. Till exempel får inte badsjön plats när den nya simhallen är klar och det har dessutom kommit nya högre krav på vattenkvalitet än när den gamla badsjön togs ur bruk, säger Ulf Johansson Lorin, verksamhetsstrateg på Stadsmiljökontoret.

De tre förslagen är ett underlag som kommunens politiker ska ta ställning till för att kunna fatta beslut om området. Ett politiskt beslut väntas fattas före årsskiftet 2021/2022.