Så mår Linköpings näringsliv

3 maj 2019 | Näringsliv
Linköpings betyg sjunker i en undersökning och hamnar på topp i en annan. Betyder det att det går bra eller dåligt? Nu är det enkelt att få en samlad bild av hur näringslivet i Linköping egentligen mår.

Det finns en mängd bra undersökningar, rapporter och rankingar från olika håll om hur det går för näringslivet. Enskilt berättar de varsin del av hur läget ser ut i Linköpings näringsliv, men en samlad bild har hittills inte funnits.

– När jag började jobba i kommunen saknade jag en sammanställning av våra rapporter och undersökningar. Alla har inte tid att läsa dem enskilt och dessutom är rapporterna inte alltid så lätta att förstå om man inte är insatt, säger Malin Ljung, näringslivsutvecklare på Linköpings kommun.

Därför började kommunen arbetet med att ta fram en sådan sammanställning, som gavs det enkla namnet ”Näringslivsrapporten”. Den inleds med en övergripande nulägesbeskrivning av Linköpings näringsliv. Efter det följer en inblick i sju områden som påverkar näringslivets utveckling, till exempel besöksnäringen. Den första utgåvan kom ut våren 2019 och innehåller data för åren 2012-2018.

Lättillgänglig information för alla

Tanken är att rapporten ska vara lättillgänglig för alla som vill veta mer om Linköpings näringsliv. Den presenterar innehållet på olika sätt, utifrån personers olika intressenivåer och hur de helst vill ta in fakta.

Antingen kan du läsa en längre sammanfattning av hela rapporten, eller så kan du få innehållet presenterat visuellt med diagram och förklarande text. Är du bara intresserad av ett område i rapporten så finns det även kortare sammanfattningar av varje kapitel.

En bas för kommunens näringslivsarbete

Den viktigaste målgruppen är kommunens tjänstepersoner och politiker, som har fått ta del av rapporten på olika sätt.

– En viktig del av vårt uppdrag är att ge en tydlig och gemensam bild av hur näringslivet mår, som en bas för kommunens arbete i dessa frågor. Förutom att ha skickat ut rapporten digitalt så har vi även presenterat innehållet på olika interna möten. Det är något vi kommer fortsätta med hela året, säger Malin.

Den gemensamma nulägesbilden av näringslivet gör att kommunen enklare kan prioritera sin insatser och påverka utvecklingen framåt.

Det säger rapporten

Så hur mår näringslivet då? I korthet – bra!

Linköping är en välmående kommun, med många starka och unika företag i ett brett och varierat näringsliv. Många av företagen tillhör det som anses vara växande branscher och vi har väldigt få företag i krympande branscher. Men givetvis finns det även områden med utmaningar som behöver extra uppmärksamhet.

– Ett sådant område är nyföretagandet, där vi skulle vilja se en ökning. Trenden går uppåt, men som landets femte största kommun kan antalet nya företag vara ännu högre, säger Malin.

Du kan läsa Näringslivsrapporten på kommunens hemsida. Den kommer att uppdateras och ges ut på nytt varje år.

Text: Malin Wictorén