Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så påverkar pandemin Linköpings företag

11 maj 2021 | Näringsliv, Covid-19
Coronapandemin fortsätter att påverka företagen i Linköping, bland annat i form av minskad omsättning och varsel. Men det finns också en framtidstro och till och med de som förbättrat sina resultat under pandemiåret. Det visar en kartläggning som Linköpings kommun har gjort.
Kollage: T.v. Näringslivsdirektör Louise Felldin. T.h. bild från matbord på restaurang.

Restaurangbranschen och besökningsnäringen är två av de branscher som haft tufft under pandemin. T.v. näringslivsdirektör Louise Felldin.

Kantar/Sifo har på uppdrag av Linköpings kommun ställt frågor till näringslivet om hur de påverkats av pandemin. Den femte och senaste mätningen från mars visar att 46 procent av bolagen haft minskat eller kraftigt minskat resultat, medan 54 procent haft samma omsättning som 2019, eller högre än innan pandemin. 29 procent av bolagen uppger att de haft högre omsättning, vilket tyder på att hösten blev bättre än våren 2020. Färre företag har använt sig av möjligheten till korttidspermitteringar under 2021, jämfört med 2020. Däremot har antalet varsel ökat under 2021.

– Vi såg trender redan i höstas att de små bolagen med färre än tio anställda klarat sig sämre än de stora bolagen. Flera av de stora bolagen inom framförallt industri- och techbranschen har till och med gått väldigt bra under pandemin. De branscher som drabbats hårdast är besöksnäringen, delar av handeln och transportsektorn som riktar sig mot privat resande, säger näringslivsdirektör Louise Felldin.

Stöttat på olika sätt

Under det senaste året har kommunen genomfört en rad olika åtgärder för att stötta näringslivet. Bland annat i form av nedsatta eller efterskänkta avgifter enligt kommunens taxor och förlängd betaltid på fakturor. En uppskattad åtgärd var kommunens beslut att erbjuda mat för avhämtning från lunchrestauranger för gymnasieelever som studerade på distans.

– Satsningen på elevluncher var oerhört uppskattad inom besöksnäringen. Satsningen Kickstart Linköping har fått både ris och ros, men företrädesvis uppskattning. Från de stora bolagen har vi fått ett tydligt önskemål om att fortsätta bedriva vår kärnverksamhet, som skola och barnomsorg, så att deras anställda kan fortsätta jobba, säger näringslivsdirektör Louise Felldin. 

Framtidstro

Trots ett utmanande år så finns det en framtidstro bland företagen i Linköping. Det är till och med så att nyföretagandet ökar. Glädjande nog ger företagen även mycket gott betyg till kommunens myndighetsutövning i Sveriges Kommuner och Regioners senaste mätning, SKR NKI Insikt - en oberoende utvärdering som sker löpande men sammanställs i årliga nationella rapporter. Linköpings kommun kom på första plats av Sveriges tio största kommuner och på plats två av de 20 största.

– Från kommunens sida kommer vi att göra allt för att underlätta i vår egen myndighetsutövning. Det ska inte vara för långsamt, dyrt och inte för krångligt. Vi kommer också fortsätta ha dialoger med företagare och branscher. Kommunens satsning på framtidens stadskärna är också viktig, både för cityhandeln och fastighetsägare, säger Louise Felldin.

Fakta:

  • Undersökningen genomfördes 4-31 mars av Kantar/Sifo.
  • Undersökningen besvarades av 518 bolag i olika storlekar och från en rad olika branscher.