Så rustas det populära området upp

4 februari 2020 | Stadsplanering & trafik, Uppleva & göra
En återgång till hur det såg ut tidigare. Så kan man delvis beskriva den pågående upprustningen av fågeldammarna i Lill-Valla.
Damm och hus i Valla

Med åren har fågeldammarna vid den populära lekparken Lill-Valla vuxit igen allt mer. I oktober 2019 inleddes därför ett arbete med att röja bort växtlighet för att skapa en mer öppen och tillgänglig plats. Upprustningen har också inneburit att slam och sediment har grävts bort från dammarnas botten.

Bakom satsningen står Stångåstadens Kulturfastigheter, Friluftsmuseet Gamla Linköping och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun.

– Det blir en väldig skillnad. Området blir mer likt som det var från början, menar Tina Karlsson From, museichef för Friluftsmuseet Gamla Linköping.

 Jeanette Pihl, förvaltare på Kulturfastigheter, säger att den ena av de två dammarna var i princip helt igenväxt.

– Där hade vi inte någon spegelyta. Så det är ett omfattande arbete som har gjorts. Det känns jätteroligt.

Hon poängterar att det tar ett par år innan allt arbete i området är genomfört. I år går det förmodligen inte att plantera växter på de kullar som har byggts upp runt dammarna.

– Kullarna är leriga nu. Det behövs tid för att vattnet ska försvinna och för att man ska kunna gå där. Men så småningom kommer det att bli ett väldigt lyft.

Betydelsefullt med vatten

Tina Karlsson From säger att dammarna betyder mycket för området.

– Det är alltid trevligt med vatten. Nu finns det förutsättningar för att vi kan ha en vattenspegel där hela sommaren. Under året har vi också tänkt att ställa dit några bänkar. Vi kanske även kan plantera in lite karp, det vore trevligt. Dammarna blir en fin del av rekreationsområdet.

Text och foto: Per Conning

Här kan du läsa mer om aktuella byggprojekt i Linköping: