Så ska fler äldre kunna bo kvar hemma längre

27 februari 2020 | Omsorg & hjälp
Linköpings kommun och Stångåstaden har under 2019 samverkat och genomfört workshops tillsammans med medborgare i åldern 70+. Syftet har varit att förstå behoven hos målgruppen samt vilka förutsättningar som behövs för att de ska kunna bo kvar i eget boende längre.
Äldre par vi datorn

Just nu pågår ett projekt som ska hjälpa fler äldre att bo kvar längre i det egna hemmet. Under året ska tjänster och hjälpmedel provas av en testpatrull ur målgruppen. Foto: Gengrebild Mostphotos

I Linköpings kommun ökar antalet personer i gruppen 80 år eller äldre och förväntas år 2028 uppgå till 10 986 personer, vilket är en ökning med 3 104 personer på tio år. Det här kommer ställa stora krav på den kommunala verksamheten. Därför genomförs ett samverkansprojekt med syfte att bidra till ett ökat kvarboende i hemmet och ett minskat behov av hemtjänst och platser i särskilt boende.

Undersökt fyra områden

I en undersökning bland målgruppen har man undersökt fyra olika områden. Hälsa, hemmiljö samt förmåga att navigera digitalt och socialt i samhället.

– Det går att urskilja några områden som återkommer hos våra respondenter. Här finns tankar om ensamhet och oro för vardagsaktiviteter när till exempel en partner gått bort. Vidare kan det handla om hur man ska klara sin personliga hygien i det befintliga boendet. Ett annat exempel handlar om att kunna vara digitalt delaktig och inkluderad i samhället, säger John Fristedt, verksamhetsstrateg på social- och omsorgsförvaltningen.

Långsiktigt mål

Det långsiktiga målet med projektet är att kunna stödja Linköpings invånare till ett hälsosamt och självständigt liv genom ökade förutsättningar att bo kvar hemma i det egna boendet.

– Vi vill att det skapar digital delaktighet och att det uppkopplade hemmet leder till en upplevelse av minskad ensamhet för den enskilde samt att smarta hemlösningar och sensorer ska bidra till att människor kan fortsätta att vara självständiga, säger John Fristedt.

Tjänster ska testas under 2020

Ett antal personer ur målgruppen som bor i eget boende har deltagit i undersökningen genom att beskriva sina behov och att välja ut tjänster och produkter som hyresgäster hos Stångåstaden kommer att få testa under 2020.

– Vi jobbar redan idag mycket med vår äldre kundgrupp och erbjuder exempelvis konceptboenden som vi kallar 55+ och 70+. Här bor du precis som i en vanlig hyreslägenhet med skillnaden att vi har byggt in lite extra omtanke och trygghet i form av tillgänglighetsanpassning, bemanning och aktiviteter. Vi ser en ökad efterfrågan på den här typen av bostäder och tittar mycket på hur vi kan fortsätta utveckla våra erbjudanden. Vår stora utmaning är att nyttja digitaliseringens möjligheter för att bygga in smarta lösningar och därmed kunna erbjuda ännu bättre och tryggare boendekoncept, säger Maria Erkers, chef förvaltningsutveckling Stångåstaden.

Dialogmöten och företagsmässa

För att få en ännu tydligare uppfattning av hur målgruppen upplever sin livssituation i det egna boendet och vilka behov som finns kommer dialogmöten med projektets fokusgrupper och inbjudna, att hållas. Den 19 maj arrangeras en mässa på temat.

– Vi kommer att bjuda in företag med fokus på innovativa lösningar. Vi tänker oss sektorerna fastighet och boende, digitalisering, kommunikation och bredband, säger John Fristedt.

Företagare som är intresserade av att delta på mässan hittar mer information via länken nedan.

Sofie Berlin