Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så ska friluftsområdet rustas upp

12 november 2020 | Uppleva & göra, Bygga, bo & miljö
Här blir det förbättringar för både människor och djur. Just nu rustar Linköpings kommun upp naturområdet i Ekängsdalen, som är en del av skogarna i Vidingsjö och Ullstämma.

Rastplats vid Ekängssjön. Foto: Anders Jörneskog

 

En av satsningarna är att kommunen bygger ett nytt fågeltorn i de norra delarna av områdets våtmarker. Dessutom får vandringslederna ett lyft när det gäller märkning och tillgänglighet.

För djurlivet väntar flera förbättringar. Kommunekolog Anders Jörneskog säger att våtmarkerna i Ekängsdalen redan nu är länets finaste lokal för svarthakedopping.

– Vi tar bort kaveldun vid strandängarna så att våtmarken inte växer igen. Vi fräser samtidigt ner flera strandängsmiljöer så att det blir bättre för vadarfåglar och andra arter som gynnas av detta.

Fräsning vid strandängarna. Foto: Anders Jörneskog


En svarthakedopping. Foto: Jan Gustafsson

Kommunen ska också anlägga nya våtmarker och dammar i Vidingsjöskogens naturreservat. Det handlar om lite mindre våtmarker för salamandrar och groddjur.

– Vi ska även försöka göra den första konstgjorda häckningsbranten för backsvalan. Det är en kolonihäckande fågelart som det går ganska dåligt för. Den är beroende av rasbranter som finns naturligt i oreglerade vattendrag. Numera häckar den främst i till exempel sandtag. Vi ska försöka gynna den arten, säger Anders Jörneskog.

De flesta åtgärderna i området ska genomföras under november. Planen är att allt är färdigt våren 2021.

Text: Per Conning

Om du vill veta mer om detta och andra naturområden i Linköping kan du använda Naturkartan. Den finns tillgänglig både som app till mobilen och via webbplatsen nedan: