Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så ska Linköping marknadsföras

18 september 2020 | Kommun & politik, Näringsliv
Lördag den 19 september startar en ny reklamkampanj för Linköping. Genom budskapet ”Platsen där du möter framtiden” ska ännu fler människor och företag få upp ögonen för staden.


Bild från kampanjen.

 

Många kommuner och regioner konkurrerar om att locka till sig företag, invånare och investeringar. Med fler invånare och nya företagsetableringar kan skatteintäkterna öka, vilket ger underlag för bra skolor, bra omsorg och mycket annat.

Men för att synas i konkurrensen gäller det att sticka ut och ha en tydlig profil. Det gäller också Linköping, som nu satsar på att bygga sitt platsvarumärke.

– Många platser är lika varandra. Men om vi bygger vårt varumärke så får människor en uppfattning om skillnaden mellan Linköping och andra platser. Det handlar om att bestämma vad vi är riktigt bra på och vad som gör Linköping attraktivt, säger Claes Ekström, varumärkesansvarig kommunikationsstrateg i Linköpings kommun.

Tydlig bild av Linköping

En utgångspunkt för marknadsföringen är undersökningar som visar vad folk faktiskt förknippar Linköping med. Både Linköpingsbor och människor från övriga landet har fått tycka till.

– Resultaten visar att bilden av Linköping är tydlig. Folk associerar staden med akademi, kunskap, flyg och högteknologi. Vi är också den kommun som starkast förknippas med begreppet ”framtidsstad” av de kommuner som nämns i undersökningen. Det ska vi vara jättestolta över. Det är en stor fördel när vi marknadsför Linköping, säger Claes.

Budskapet i den nya reklamen för Linköping är följaktligen ”Platsen där du möter framtiden”. Men Claes Ekström poängterar att bilden av Linköping inte bara kan bygga på högteknologi. Det är också viktigt att framhålla de mer mjuka och mänskliga delarna.

– En stad måste vara trevlig och vacker att bo i. Det måste finnas bra skolor, bra bostäder, kultur och nöjen. Sådant är jätteviktigt.

För att täcka in detta består Linköpings platsvarumärke av tre områden: ”De banbrytande innovationerna”, ”den livsvänliga staden” och ”det perfekta läget”. Dessa delar kommer på olika sätt att synas i kommunikationen framöver.

Skapa stolthet

Till att börja med vänder sig kampanjen till Linköpingsborna själva, för att skapa stolthet och ett ambassadörskap bland invånarna. En reklamfilm kommer att visas på bio i Linköping och affischer kommer att synas på stan.

– Att Linköpingsbor pratar gott om sin stad och vill rekommendera Linköping är enormt viktigt, säger Claes.

Han framhåller att man gärna kan använda hashtaggen #framtidsstaden i sociala medier när man berättar om allt bra som finns och görs i Linköping.

Längre fram ska marknadsföringen rikta sig till övriga landet, främst Östergötland och Stockholmsregionen.

Claes tillägger att Linköpings kommun fortsätter att använda sitt varumärkeslöfte ”där idéer blir verklighet”, parallellt med budskapet i den kommande marknadsföringen. 

Text: Per Conning

Här kan du se den nya reklamfilmen, som är framtagen av Linköpings kommun i samverkan med lokala aktörer:

Här kan du läsa mer om Framtidsstaden Linköping: