Så ska Linköpingselever forma den bästa världen

13 september 2019 | Bygga, bo & miljö, Förskola & utbildning
I höst ska 5 000 elever från Linköping sätta sig in i frågor om vatten, avfall och energi i skolprojektet Bästa världen. Elevernas arbete påbörjas och avslutas i klassrummet men kommer också att innehålla en skoldag på Kolmårdens djurpark.
En flicka slänger gröna påsen i soptunna

Bästa världen sjösattes i fjol och fick då ett fint mottagande av både elever och pedagoger. I år bjuds alla elever i årskurs två, fem och åtta in att delta i projektet. Syftet är att eleverna ska lära sig att tänka mer hållbart. Både miljömässigt och socialt, på individnivå men även med ett lokalt och globalt perspektiv. Den 16 september kommer de första bussarna med elever att åka till djurparken.

– Det känns fantastiskt roligt att vi i år kan erbjuda alla skolors elever möjlighet till ett annorlunda lustfyllt lärande kring hållbarhetsfrågor. Ett lärande som skapar engagemang och stärker elevers handlingskompetens på ett konkret vardagsnära sätt mot bakgrund av kunskap om de större sammanhangen. Ytterst handlar det om att göra skillnad för varje elev. Det är deras framtid det handlar om, säger Madeleine Zerne, skolområdeschef på Linköpings kommun. 

De tre årskurserna fokuserar på hållbarhet inom varsitt område, vatten, avfall och energi. Bästa världen drivs av Linköpings kommun tillsammans med Kolmårdens djurpark och Tekniska verken.

– Bästa världen är ett enormt roligt samarbete. Tekniska verken vill ju vara med och bidra till ett ökat intresse kring hållbarhet genom att belysa vad var och en kan göra i det lokala perspektivet. Vi vill lära barnen att det som de gör här och nu faktiskt har betydelse även i ett större globalt sammanhang. Vi bygger världens mest resurseffektiva region tillsammans och vi har kommit en bra bit på väg. Det fortsatta arbetet med Bästa världen är också en del i det arbetet, säger Johnnie Aronsson, projektansvarig på Tekniska verken.

– Utbildning är ett av Kolmårdens viktigaste uppdrag. Bästa Världen ger oss en helt unik möjlighet att väcka engagemang för djur, natur och miljö hos tusentals barn och ungdomar, avslutar Christine Karmfalk, VD på Kolmårdens djurpark.