Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så ska utsatta lättare få hjälp

3 juni 2020 | Omsorg & hjälp
Linköpings kommun har under våren fattat ett beslut om att öka samarbetet mellan verksamheter som erbjuder stöd till våldsutsatta personer och synliggöra dessa stödingångar. Som en följd av beslutet lanseras nu ett nytt kontaktkort som samlar kommunens stödjande verksamheter.
Representanter från medverkande verksamheter.

Från vänster: Adel Shah Mohammad, gruppledare på Ungdomsmottagningen, Mikael Nilsson, gruppledare Våld i nära relationer, Johanna Palmstierna, planeringsledare och utvecklingsledare Kvinnofrid och Moa Lindh, representant från Novahuset. Foto: Linnéa Hellqvist

I det nya samarbetet ingår Novahuset, kvinno- och tjejjouren, Ungdomsmottagningen, Våld i nära relationer på Leanlink och social- och omsorgsförvaltningen.

– I och med den ökade utsattheten under pandemin så var behovet att samla resurser och samarbeta för de våldsutsatta större. Att ta fram ett kontaktkort kan låta som en mindre sak men det är ett steg att visa vilken kraft vi faktiskt har i Linköping och att kunna ge fler utsatta hjälp och stöd, säger Annika Krutzén, ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Stödsökandet

Novahuset och Våld i nära relationer på Leanlink har sett en ökning på 20 respektive 40 procent sedan coronapandemin startade. Om ökningen har en koppling till pandemin är dock oklart. Ökningen som skett kan främst hittas hos gymnasieelever. Anledningen till varför söktrycket ökat i den gruppen tror man beror på den brutna vardagen hos många.

– Många ungdomar är isolerade och hålls hemma för att gymnasiet inte är öppet och har därmed inte lika många utomstående parter att vända sig till. Den naturliga ventilen saknas för många som behöver prata med någon vuxen för vem de har förtroende för, säger Johanna Palmstierna, planeringsledare och utvecklingsledare Kvinnofrid.

Kvinno- och tjejjouren och Ungdomsmottagningen har inte sett något ökat söktryck. 

Det nya kontaktkortet ska göra det lättare att nå ut till våldutsatta. Foto: Linnéa Hellqvist

Kontaktkortet

Planen är att synliggöra kontaktkortet på de platser där främst gymnasieelever befinner sig på, som exempelvis de mest populära platserna för lunchuthämtning.

– Det är viktigt att lyfta och synliggöra informationen och visa var det finns resurser och kompetenser för våldsutsatta unga. Kontaktkortet är ett samlat grepp för att visa på olika ingångar för våldsutsatta unga med förhoppningen att de inser att vuxenvärlden bryr sig och vill hjälpa dem, säger Johanna Palmstierna, planeringsledare och utvecklingsledare Kvinnofrid.

Faktaruta

Novahuset: En ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp.


Kvinno- och tjejjouren: En ideell förening som är en plattform där våldsutsatta kvinnor och barn kan få stöd och skydd.


Ungdomsmottagningen: Stödjer och erbjuder rådgivning kring kropp samt fysisk och psykisk hälsa.


Våld i nära relationer på Leanlink: Finns till för de personer som lever i en relation där en partner använder eller har använt våld. Hjälper även de personer som har barn eller ungdom och lever med våld i familjen. De vänder sig även till de som har eller använder våld mot sin partner.


Social- och omsorgsförvaltningen: Stödjer våldsutsatta på olika sätt beroende på behov och kan till exempel bevilja insatser såsom samtalsstöd, praktiskt stöd, ekonomiskt stöd eller skyddat boende m.m.

Text: Linnéa Hellqvist