Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så tyckte besökarna om julmarknaden

14 februari 2020 | Uppleva & göra
Den senaste julmarknaden i Friluftsmuseet Gamla Linköping innehöll flera förändringar. På försök infördes bland annat en besöksavgift, samtidigt som marknaden utökades från två till tre helger. En utvärdering visar att majoriteten av besökarna ger tummen ner för besöksavgiften. Men utbudet får ett bra betyg.
Gamla Linköping

Foto: Mostphotos

Utvärderingen bygger bland annat på enkäter till besökare, utställare och företagare i Gamla Linköping. Enkäten för besökare fanns under januari tillgänglig på kommunens webbplats linkoping.se. Den besvarades av över 500 personer. Alla hade dock inte besökt marknaden.

Några av resultaten:

  • 84,5 procent av respondenterna anser inte att evenemanget är värt 50 kronor, medan 15,5 procent anser att evenemangsavgiften är prisvärd.
  • Majoriteten – 70 procent – anser att utbudet (julstöket, musiken, dekoren) var bra eller utmärkt. Mer än hälften tyckte också att utställarnas utbud var av bra eller hög kvalitet.
  • 66 procent av respondenterna har handlat av utställarna, och ungefär lika många har besökt någon butik.
  • Hela 95 procent av besökarna anser att utställarnas och personalens bemötande var trevligt eller fantastiskt bra. Samma höga betyg får säkerhet och trygghet på evenemanget.

Mer musik

När det gäller företagarna i Gamla Linköping har majoriteten av respondenterna haft en lägre omsättning än under motsvarande period 2018. Majoriteten vill återgå till två julmarknadshelger utan avgift.

Bland utställarna har en tredjedel svarat på enkäten. De flesta av dessa har sålt under förväntan. Men det finns även en grupp som har sålt ”okej” eller över förväntan. Även bland utställarna föredrar de flesta en återgång till två helger.

I synpunkterna från Gamla Linköpings medarbetare framgår bland annat att säkerheten var bättre än tidigare år och att det ekonomiska resultatet blev över förväntan. Det var också mer musik än tidigare, vilket upplevdes positivt av både personal och besökare. Samtidigt påverkades personalen av den kritik mot förändringarna som fördes fram i sociala medier och i direkta kontakter.

Den samlade bedömningen är att julmarknaden har fungerat bra organisatoriskt. Men det var dåligt väder fyra av sex marknadsdagar, vilket påverkade besöksantalet. Antalet inpasserade för samtliga tre helger var 40 000, ungefär samma siffra som under 2018 – men då var julmarknaden två helger. Antalet betalande besökare var 18 625. För personer under 18 år var det fri entré.

Öka självfinansieringen

Bakgrunden till förändringen av julmarknaden är att det i kommunens budget finns ett uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utveckla Friluftsmuseet Gamla Linköping. Inriktningen är att attraktiviteten och självfinansieringen ska öka.

Friluftsmuseet föreslog att antalet helger som julmarknaden genomförs skulle utökas till tre under 2019. Utökningen var ett önskemål från bland annat företagare i området. Tidigare år har också trängseln bland besökarna inneburit säkerhetsrisker. För att kunna genomföra tre helger skulle en besöksavgift tas ut.

Gustaf Appelberg (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, konstaterar att det finns både positiva och negativa saker i utvärderingen.

– Vår vilja att öka museets intäkter slog väl ut. Trots ökade kostnader i form av satsningar på artister, dekoration, marknadsföring – och inte minst säkerhet – så blev resultatet större än beräknat. 18 625 betalande betyder över en miljon i intäkter.

Vädret påverkade

Gustaf Appelberg framhåller också att museets egna aktiviteter blev mer välbesökta detta år och att museets egen butik ökade försäljningen.

– Knallar och företagare sålde mindre än förväntat – inte alla, några sålde faktiskt mer. Att försäljningen minskade hos vissa kan bero på vädret som var riktigt dåligt de två sista helgerna.

Han tycker att det är tråkigt att många var negativa på förhand, men säger att det är roligt att museet ändå fick utökade resurser tack vare besökarna. Han poängterar också att en del av kostnaderna, 80 000 kronor, gick till idrottsföreningar som skötte insläppet. Det blev ett välbehövligt tillskott i deras kassa.

När det gäller hur julmarknaden ska läggas upp i fortsättningen säger Gustaf Appelberg så här:

– Vi kommer att fundera kring analysen av den här utvärderingen och också inhämta personalens synpunkter innan vi fattar beslut om hur vi vill gå vidare. Beslut kommer att fattas innan sommaren.

Text: Per Conning

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: